• Imprimeix

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya inicia el Pla de formació 2018 a Tarragona

14/02/2018 14:02
02_eapc_territori_tarragona_1rsemestre

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha iniciat aquest matí el Pla de formació 2018 a les Tarragona amb la Jornada sobre els aspectes clau de la nova Llei de contractes del sector públic, que ha tingut lloc a la Delegació Territorial del Govern de la  Generalitat a Tarragona.

L’EAPC ofereix serveis i productes relatius a la captació i reconeixement del talent, la formació,  l’assessorament i la recerca en l’àmbit de la funció pública, adreçats a tot el personal del sistema públic català així com a tots els agents implicats en l’àmbit de la gestió pública.

En aquest sentit, aquest 2018 l’Escola ha programat 27 activitats per al primer semestre de l’any, amb l’oferta de 917 places per als treballadors de l’Administració de la Generalitat i els diferents ens que componen l’Administració local a les comarques tarragonines. Aquestes activitats es desglossen en; 18 activitats amb un total de 532 places per l’Administració de la Generalitat, 7 activitats amb 300 places per a l’Administració local i 3 activitats amb 85 places on conviuen ambdues administracions.

Pel que fa al 2017, a Tarragona es van oferir la suma de 62 cursos de diversos àmbits amb un total de 1608 places per al personal de les diferents administracions del territori.

El Pla de formació anual neix arran de la detecció de necessitats formatives, on s’ha tingut present la demanda de tots els col·lectius conjuntament amb la finalitat de les accions formatives, les quals contribueixen l’adaptació al canvi així com a la millora competencial i l’actualització del coneixement.

Cal destacar que durant el període lectiu de 2017 es  va pretendre promoure un canvi a un nou model de formació i que, al llarg de l’any, es van impulsar les activitats formatives amb transferència del coneixement al lloc de treball. Al mateix temps, es va tenir molta cura dels continguts on va estar molt present l’actualització normativa, les eines de l’administració electròniques, les noves tecnologies i el desenvolupament de les competències personals i professionals. És en aquesta direcció on seguim treballant per al 2018.

L’oferta formativa del proppassat 2017 va ser de 62 cursos amb una proposta de 1608 places per als treballadors públics del territori tarragoní