• Imprimeix

Pla de formació AFEDAP 2017

13/02/2017 07:02
02_formacio_conjunta_afedap

Per segon any consecutiu, les entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i els sindicats CCOO i la UGT ha acordat oferir conjuntament un pla de formació per a tots els treballadors de les administració públiques locals, coordinat per l’EAPC i finançat amb fons de formació per a l’ocupació pública.

Enguany el pla té 65 cursos, dels quals 10 són de nou disseny. En total es duran a terme 1.378 hores lectives. Es dóna prioritat a la formació a distància o descentralitzada, així com a les necessitats d’actualització legislativa com són la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú i la Llei de transparència.

 

PLA DE FORMACIÓ AFEDAP 2017

BARCELONA

Formació bàsica

 • Curs bàsic sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les administracions públiques | Programa

Formació d'actualització i aprofundiment

 • Curs sobre la problemàtica actual en la gestió de les concessions i les seves solucions | Programa i inscripcions
 • La redacció de les normes. L'aplicació de la tècnica normativa a ordenances i reglaments locals | Programa i inscripcions
 • Curs avançat sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les administracions públiques | Programa
 • Curs sobre el procediment administratiu i la implantació de l'administració electrònica als ens locals (Nou) | Programa i inscripcions
 • El funcionament dels ens del sector públic instrumental i la seva incidència en la prestació de serveis (Nou) | Programa i inscripcions
 • Curs d'especialització i capacitació professional per a llocs de secretaria d'intervenció de l'Adm. Local (Nou) | Programa i inscripcions
 • Jornada de reflexió compartida pels col·laboradors dels tribunals de selecció local (Nou)
 • Curs sobre el règim jurídic aplicable als municipis en l'organització d'activitats lúdiques i culturals (Nou) | Programa i inscripcions
 • Taller sobre la millora continuada de la qualitat en els serveis públics | Programa
 • Taller sobre la millora continuada de la qualitat en els serveis públics | Programa
 • Taller sobre anàlisi i millora de processos | Programa
 • Taller sobre anàlisi i millora de processos | Programa

 

GIRONA

Formació bàsica

 • Curs bàsic sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les administracions públiques | Programa

Formació d'actualització i aprofundiment

 • Curs avançat sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les administracions públiques | Programa
 • Curs sobre el procediment administratiu i la implantació de l'administració electrònica als ens locals | Programa
 • Curs d'especialització i capacitació professional per a llocs de secretaria d'intervenció de l'Adm. Local | Programa i inscripcions
 • Jornada de reflexió compartida pels col·laboradors dels tribunals de selecció local
 • Curs d'actualització en gestió administrativa (Nou) | Programa
 • Curs d'actualització en gestió administrativa | Programa
 • Curs d'actualització en gestió administrativa | Programa

 

LLEIDA

Formació bàsica

 • Curs bàsic sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les administracions públiques | Programa i inscripcions

Formació d'actualització i aprofundiment

 • Curs avançat sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les administracions públiques | Programa
 • Curs sobre el procediment administratiu i la implantació de l'administració electrònica als ens locals | Programa
 • Curs d'especialització i capacitació professional per a llocs de secretaria d'intervenció de l'Adm. Local | Programa i inscripcions
 • Jornada de reflexió compartida pels col·laboradors dels tribunals de selecció local | Programa

 

TARRAGONA

Formació bàsica

 • Curs bàsic sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les administracions públiques | Programa

Formació d'actualització i aprofundiment

 • Curs avançat sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les administracions públiques | Programa
 • Curs sobre el procediment administratiu i la implantació de l'administració electrònica als ens locals | Programa
 • Curs d'especialització i capacitació professional per a llocs de secretaria d'intervenció de l'Adm. Local | Programa i inscripcions
 • Jornada de reflexió compartida pels col·laboradors dels tribunals de selecció local

 

TERRES DE L'EBRE

Formació bàsica

 • Curs bàsic sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les administracions públiques | Programa

Formació d'actualització i aprofundiment

 • Curs avançat sobre la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú per a les administracions públiques | Programa
 • Curs sobre el procediment administratiu i la implantació de l'administració electrònica als ens locals | Programa
 • Jornada de reflexió compartida pels col·laboradors dels tribunals de selecció local
 • Curs d'actualització en gestió administrativa | Programa
 • Curs d'actualització en gestió administrativa | Programa

 

AULA VIRTUAL

 Formació bàsica

 • Curs virtual de procediment administratiu | Programa
 • Curs virtual de procediment administratiu | Programa
 • Línies bàsiques sobre la transparència i l'accés a la informació pública. Autoaprenentatge | Programa i inscripcions
 • Línies bàsiques sobre la transparència i l'accés a la informació pública. Autoaprenentatge | Programa i inscripcions