• Imprimeix

El Consell de Redacció de la Revista de Llengua i Dret aprova el codi ètic de conducta i bones pràctiques  

05/02/2018 08:02
imatge_rld

El passat mes de gener el Consell de Redacció de la Revista de Llengua i Dret (RLD) va aprovar el codi ètic de conducta i bones pràctiques per tal de garantir l’ètica i la qualitat dels articles publicats. Aquest codi ètic és compartit amb la Revista Catalana de Dret Públic, l’altra revista científica que edita l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Per elaborar el document, l’EAPC s’ha basat principalment en el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques del COPE, i també en la Guia de bones pràctiques de les publicacions periòdiques i unitàries del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya). 

El Codi ètic de les revistes científiques de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya és un document marc que compromet tots els actors implicats: des de l’EAPC com a entitat editora fins al comitè editorial, els autors i els avaluadors dels estudis. Entre altres compromisos, l’Escola i el comitè editorial es responsabilitzen de la publicació adequada dels continguts, adopten processos per garantir la qualitat dels materials publicats, garanteixen la llibertat d’expressió, mantenen la integritat dels continguts acadèmics i eviten que interessos tercers o empresarials afectin els fonaments ètics i intel·lectuals.

El codi ètic també estableix que els autors han de presentar treballs originals i inèdits, evitant tant el plagi com l’autoplagi, i que l’autoria ha d’incloure totes les persones que han fet una aportació substantiva al treball. A més, els autors han de confirmar la veracitat de la informació que han utilitzat i han de garantir i protegir la confidencialitat de les dades personals obtingudes durant el procés de recerca.

Pel que fa a l’avaluació de la qualitat científica dels estudis, el codi fixa un sistema de treball que garanteix l’avaluació de doble cec, de manera que la identitat de les persones avaluadores –que són experts externs a la revista i la institució– es manté sempre en l’anonimat i alhora aquestes persones no saben quins autors estan avaluant. El codi ètic estableix que l’avaluació ha de ser justa, imparcial i oportuna, i que els avaluadors han de revelar possibles conflictes d’interès abans d’acceptar l’encàrrec.

En l’àmbit del comitè editorial (que inclou la direcció, la secretaria, el Consell de Redacció i el Consell Assessor de la Revista), el codi ètic estableix una relació amb l’EAPC basada en el principi d’independència editorial. El comitè determina quins articles s’han de publicar tenint en compte la qualitat i la idoneïtat per a la Revista, sense la interferència de l’entitat editora. Al mateix temps, el comitè editorial ha de ser imparcial a l’hora de gestionar els treballs proposats i ha de respectar la independència intel·lectual dels autors. Entre altres obligacions, ha de guardar confidencialitat sobre els textos rebuts fins que hagin estat publicats i els seus membres s’han d’abstenir de la gestió d’originals quan puguin suscitar algun tipus de conflicte d’interès. 

El Consell de Redacció de la Revista de Llengua i Dret està format per Eva Pons (directora), Montserrat Serra (secretària), Jordi Argelaguet, Albert Bastardas, Cristina Gelpí, Antoni Milian, Esther Monzó, Agustí Pou Pujolràs, Joan Pujolar Cos, August Rafanell, Joan Ramon Solé i Durany, Carles de Rosselló, Jaume Vernet i Francesc Xavier Vila.