• Imprimeix

L'EAPC convoca la quarta edició dels Premis Alfons Ortuño d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública

27/03/2018 07:03
03_convocatoria_premis_alfons_ortuno

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha convocat la quarta edició dels Premis Alfons Ortuño amb l’objectiu de reconèixer les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública a les administracions públiques catalanes. 

Amb el lema “Idees que neixen per ser de tots”, la convocatòria de 2018 premiarà projectes implantats en els darrers dos anys (entre l’1 de gener de 2016 i el final del termini de presentació de candidatures). Dins del concepte general “Innovació i bones pràctiques” s’inclouen quatre categories, una més que en les edicions anteriors: 1) Organització, processos i gestió econòmica, 2) Transparència, bon govern, avaluació i qualitat, 3) Desenvolupament d’equips i de persones, i 4) Serveis finalistes. S’atorgarà un màxim de quatre premis, un per cada categoria, i un màxim de dos accèssits per cadascuna. A més a més, les bases també preveuen un màxim de dos premis especials a projectes d’especial envergadura i rellevància i un premi especial per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants, novetat també d’aquesta edició.   

Hi poden participar totes les administracions públiques catalanes i les universitats públiques de Catalunya, incloent les entitats que integren l’Administració local, organismes autònoms, entitats públiques, consorcis i empreses públiques participats majoritàriament per una Administració pública catalana. Les sol·licituds s’hauran de presentar a través la plataforma electrònica EACAT d’acord amb el que estableix la convocatòria i el termini per presentar candidatura és de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC. 

Trobareu més informació sobre els Premis Alfons Ortuño, les bases i la presentació de sol·licituds aquí

Entre les tres edicions dels guardons s’ha presentat un total de 87 candidatures on figuren tota mena d’ajuntaments, diputacions, departaments de la Generalitat i organismes públics. El jurat ha reconegut fins ara amb els premis principals el projecte de dades obertes de la Direcció General d’Atenció Ciutadana; el sistema de licitació electrònica del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; el gestor documental del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; l’Oficina de Racionalització del Sector Públic del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; el consell de seguiment de la crisi econòmica de l’Ajuntament de Molins de Rei; l’auditoria interna del Banc de Sang i Teixits; el projecte Cobertura Mòbil de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital; l’auditoria d’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona; i el Sistema d’Informació Geogràfica Corporatiu del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Els premis, creats per l’Escola el 2012, tenen una periodicitat biennal i honoren la memòria i trajectòria d’Alfons Ortuño Salazar (Oriola, 1948 - Barcelona, 2004) qui fou un dels principals creadors de l’estructura i els fonaments de les finances de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Economia i Finances, i membre de la Sindicatura de Comptes fins a l’última etapa de la seva vida. 

Els guardons reconeixen les actuacions que duen a terme les administracions públiques catalanes i enguany inclouen un premi especial per a municipis de menys de 5.000 habitants.