• Imprimeix

L’EAPC publica un nou espai temàtic especialitzat sobre contractació pública

09/03/2018 14:03
03_espai_tematic_especialitzat_contractacio

Avui, 9 de març, entra en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  Arran d’aquest fet l’Escola presenta, com a novetat, un nou espai temàtic especialitzat, "Aprofundim en matèria de contractació del sector públic", amb l’objectiu d’aportar elements d’anàlisi sobre l’aplicació de la nova normativa. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Escola  amb la col·laboració de la Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, a la qual pertanyen les dues autores dels continguts que es publicaran en aquest espai: Rosa Maldonado i Èlia Vilaseca.  L’espai és obert a tota la ciutadania i està especialment adreçat a tots els empleats públics que necessiten conèixer i aplicar aquesta nova llei.

Amb aquest espai es dona continuïtat a les experiències dels espais temàtics sobre procediment administratiu i sobre novetats de la Seguretat Social.  També cal destacar la novetat del canvi de l’entorn de publicació, tant del nou espai com dels ja existents, de manera que s’ha avançat cap a un disseny responsiu per tal d’adaptar la lectura dels espais als diferents tipus de dispositius, s’han incorporat eines per facilitar la compartició dels articles a través de les xarxes socials.  També s’han establert diversos sistemes de seguiment dels articles publicats a través d’RSS i a través d’avisos al correu electrònic; per als avisos al correu electrònic, podeu donar-vos d’alta aquí

Finalment, podeu consultar els vídeos de les jornades sobre aquesta llei que darrerament s’han fet a l’Escola; en concret, la Jornada sobre els aspectes clau de la nova Llei de contractes del sector públic i la Jornada sobre la nova Llei de contractes del sector públic, adreçada a entitats del sector públic .  També podeu consultar aquí la bibliografia sobre la nova llei de contractes que ha elaborat la Biblioteca de l'Escola.