• Imprimeix

L’EAPC i la Direcció General d’Igualtat programen diverses accions formatives relacionades amb els drets LGBTI per al 2018

04/04/2018 07:04
03_formacio_estrategica_lgbti

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, conjuntament amb l’Àrea LGBTI de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ofereix diverses activitats formatives adreçades als empleats de les administracions catalanes.

Enguany s’han programat diverses edicions de l’activitat sobre el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya.

Aquestes activitats donen compliment a l’article 11 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, el qual indica que si els empleats públics tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent. Així mateix, la mateixa llei estableix l’obligatorietat de formació dels empleats públics en aquesta matèria.

Aquestes activitats formatives s’emmarquen en la formació estratègica que organitza l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, conjuntament amb diversos òrgans i organismes de l’Administració de la Generalitat, amb la finalitat de fer arribar al personal de totes les administracions públiques catalanes continguts transversals d’interès per a tot el personal públic.