• Imprimeix

L’EAPC organitza la jornada “La intraprenedoria a les administracions públiques”

09/03/2018 15:03
03_jornada_intraprenedoria

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha organitzat aquest primer de març la jornada “La intraprenedoria a les administracions públiques” amb l’objectiu de reflexionar sobre les eines a l’abast del sector públic per millorar en la gestió i selecció del talent i en el foment de la innovació. Durant la sessió  s’ha presentat el treball “L’emprenedoria com a estratègia per millorar el talent a les administracions públiques” de les professores Pilar Pineda (UAB) i Carla Quesada (UVic). Aquest treball s’ha desenvolupat gràcies al finançament de l’EAPC en el marc de les convocatòries de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública. 

Agustí Colomines, director de l’Escola, ha obert la jornada emmarcant-la en la necessitat de refibrar l’Administració i ha donat pas a la intervenció del secretari d’Hisenda de la Generalitat, Albert Castellanos. Castellanos ha reflexionat sobre com repensar la gestió pública des del nou paradigma de la innovació oberta, que incorpora a la presa de decisions la interacció amb la ciutadania i els espais de cocreació. En aquest sentit, ha expressat que els treballadors públics “hem de ser corretja de transmissió no només del que ens demanen els comandaments superiors sinó també la ciutadania, hem de ser intèrprets del nostre entorn més immediat”. Ha identificat diversos condicionants que té la innovació a l’Administració pública i ha conclòs que cal resoldre els reptes conjuntament amb els agents de la quàdruple hèlix (Administració, acadèmia, empresa i ciutadania), promovent un diàleg deliberatiu, i que cal millorar el marc d’incentius als treballadors públics perquè tinguin iniciatives innovadores. 

El Regne Unit i Catalunya

A continuació s’han exposat els resultats del treball de recerca “L’emprenedoria com a estratègia per millorar el talent a les administracions públiques”. La investigació de les professores Pineda i Quesada ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de Leeds, referent en el sector, i ha comparat la realitat de quatre serveis públics amb dimensions similars a Yorkshire (Regne Unit) i Catalunya. 

Per analitzar les condicions i els nivells de la intraprenedoria l’estudi ha tingut en compte  sis factors: 1) gestió de riscos i reptes, 2) entorn de treball estimulant, 3) reconeixement d’oportunitats, 4) visió estratègica, 5) proactivitat i 6) suport de l’Administració. Lluny del que podria semblar tenint en compte la cultura emprenedora que impregna el Regne Unit, la situació en tots dos països és bastant similar. El treball constata més dificultats a Catalunya pel que fa a l’entorn de treball i la visió estratègica, però en la resta de factors els resultats són semblants, i en ambdós casos es detecta que els perfils tècnics tenen més problemes a l’hora d’accedir a eines i coneixements que faciliten la innovació i són motor de canvi, en comparació amb els càrrecs de comandament i directius. 

En aquest sentit, les investigadores recomanen fomentar la participació en la presa de decisions, incentivar el reconeixement dels empleats per part dels caps, treballar en comissions, formar el personal tècnic en innovació i els comandaments intermedis i superiors en lideratge transformatiu o fomentar un canvi cultural a l’Administració, entre d’altres mesures. 

Experiències d’intraprenedoria a les administracions catalanes

La jornada ha continuat amb una taula rodona moderada per Manel Bardavio, expert en gestió del coneixement, el talent intern i la innovació, en la qual han participat quatre expertes en innovació i gestió dels recursos humans: Maria Rodríguez, de l’Ajuntament de Barcelona; Lola Miró, de la Diputació de Barcelona; Virginia Valero, de l’Ajuntament de Sabadell, i Mei Pararols, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat. 

Durant la taula rodona s’han exposat les iniciatives que ha implantat cada organització per promoure la intraprenedoria, per detectar, captar i estimular el talent i per reconèixer o recompensar aquest talent. Alguns exemples són la creació de grups de millora transversals per donar protagonisme als treballadors en la presa de decisions, el treball per projectes, la constitució d’equips de formadors interns, la implantació de processos de selecció per competències, el disseny de nous models de carrera professional o el reconeixement d’un itinerari en competència innovadora. Les intervencions han permès constatar una preocupació compartida per gestionar adequadament el traspàs de coneixement del personal que marxa (especialment en el cas de les jubilacions) i també la dificultat de recompensar adequadament les iniciatives de les persones amb talent. 

Ha clos la jornada Susanna Bouis, directora general de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, que ha destacat quatre principis que haurien d’aplicar les organitzacions actuals en la gestió dels recursos humans: saber escoltar, generositat, obertura de mires i reconeixement.

Podeu consultar els materials de la jornada aquí

La intraprenedoria, una estratègia per promoure el talent i la innovació al sector públic