• Imprimeix

Jornades d'estudi i debat per elaborar estratègies innovadores i xarxes per a la prevenció, inclusió i cohesió social a l’Eix Besòs

31/03/2017 07:03
logo_ajuntament_bcn_generalitat

La Direcció d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona organitza les "Jornades d'estudi i debat per elaborar estratègies innovadores i xarxes per a la prevenció, inclusió i cohesió social a l’Eix Besòs" conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la Coordinació Pla de Millora de Barris, la Direcció de Prevenció de l’Àrea de Seguretat i Prevenció i la Direcció General de Policia-Mossos d'Esquadra.

Aquesta activitat s'organitza en diferents seminaris de producció col·lectiva de coneixement i d’intercanvi de bones pràctiques sobre estratègies innovadores i xarxes per a la prevenció i convivència, la inclusió i cohesió social i es duen a terme a diferents espais del territori de l’Eix Besòs.  Els seminaris s'adrecen a personal tècnic i referents dels districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. Responsables de Plans de Barris, Drets Socials, Seguretat i Prevenció, Convivència. Inserció socio-laboral, Promoció Econòmica, Urbanisme i Habitatge Social, Municipis Eix Besòs.

Aquesta activitat es durà a terme entre el 24 de març i el 2 de juny i es tractaran les matèries següents:

- El treball que fan els serveis de proximitat a favor de la convivència, el diàleg intercultural, la prevenció, la inclusió i la cohesió social. Experiències de ABP i de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

- Processos de radicalització violenta: contexts i discursos dominants.

- Diversitat religiosa. Reptes per a la convivència. Anàlisi dels corrents ideològics.

- Treball en grups i producció col·lectiva de coneixement: Estratègies locals de prevenció de la violència. Intercanvi de bones pràctiques.

- Governança democràtica i participativa, empoderament i justícia. La cooperació en xarxa. Estratègies integrals de promoció, cohesió social i desenvolupament local.

- Com elaborar i emprar indicadors? Anàlisi i valoració de la informació per convertir-la en coneixement i intel·ligència útil per prendre decisions. Estratègies de seguiment i avaluació. Estudi de bones pràctiques i experiències innovadores. El cas PRODERAI.

- Els nous reptes dels servidors públics davant dels processos de radicalització violenta. Quins perfils professionals i competencials són necessaris? 
Quin tipus de formació (objectius, continguts, metodologies d’aprenentatge i avaluació) cal portar a terme? Com es mantenen actualitzats els perfils
competencials?