• Imprimeix

Març 2018: novetats als espais temàtics especialitats de contractació pública, procediment administratiu i seguretat social

04/04/2018 06:04
imatge_blogs_tematics

Durant el darrer mes s'han publicat als espais temàtics especialitzats sobre contractació pública, seguretat social i sobre procediment administratiu els articles següents:

 

Novetats en matèria de Seguretat Social, amb Jorge Pérez

Pensions de viduïtat: jurisprudència sobre poligàmia i unions no formalitzades civilment (ritu gitano)

Modificacions en el sistema de remissió electrònica de dades (sistema Red)

 

Com apliquem les novetats en el procediment administratiu

Algunes consideracions sobre la desaparició de la reclamació prèvia a la via judicial laboral en la norma que regula el procediment administratiu comú (I)

 

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015 (II)

 

Aprofundim en matèria de contratació del sector public

Marc normatiu de la contractació pública 

La nova legislació bàsica de contractes del sector públic i el seu impacte a Catalunya 

La contractació estratègica el sector públic

 

Us podeu subscriure als espais temàtics aquí