• Imprimeix

L'Escola presenta els principis que identifiquen el seu model d'actuació

13/04/2018 11:04
04_presentacio_valors_eapc

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha elaborat un document que recull els deu principis que reflecteixen el conjunt de valors, voluntats i postulats  que orienten l’estratègia actual de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), complementen la seva missió i visió i guien les seves actuacions.

La gènesi d’aquest decàleg és una exemplificació, en si mateixa, d’aquests principis, ja que és resultat d’un procés que s’inicia amb la posada en marxa d’equips de treball transversals, els equips motors, l’any 2016, i que culmina en els debats generats en la realització d’una experiència pilot de formació humanista, Obrint finestres, adreçada a les treballadores i treballadors de l’Escola participants de forma voluntària en els equips motors (equips de treball voluntaris i transversals).

Entre algunes de les conclusions extretes d’aquell procés d’aprenentatge s’apuntà la proposta d’elaborar un decàleg de principis on es sintetitzés el que s’havia treballat a la formació per incorporar-ho i aplicar-ho al corpus estratègic  de l’Escola.

Es pot consultar el document sencer del decàleg de principis i valors aquí

El document s'ha elaborat de manera partipativa i col·laborativa pel personal de l'Escola en el marc dels Equips Motor 2017