• Imprimeix

L'Escola reconeix al personal que ha participat als equips transversals i de nous projectes

12/04/2018 08:04
05_reconeixemen_equips_motor_transversals

La Direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha volgut fer un reconeixement públic a tot el personal de l'EAPC i de la Comissió Tècnica de Responsables de Formació (CTRF) que durant els anys 2016 i 2017 han participat dels equips transversals i de nous projectes que la pròpia Direcció va impulsar a l'inici del mandat.

La sessió ha servit per reconèixer la participació dels membres dels equips motors de 2016 i 2017 així com dels participants en els Equips de treball conjunts entre la CTRF i l'Escola.  Durant l'actet s'ha fet una presentació dels resultats assolits i els pendents d’assolir dels responsables o persona designada dels Equips Motor de 2017 i dels resultats assolits i els pendents d’assolir dels responsables o persona designada Equips de treball de la CTRF i l'EAPC.

Agustí Colomines, director de l'Escola ha destacat que "la voluntat d'aquesta Direcció ha estat, en primer lloc comptar amb les persones que més en saben del funcionament de l'Escola i de la formació de la Generalitat, que és el propi personal" i que "aquestes metodologies cal mantenir-les en el temps, perquè és la millor de les eines de millorar, innovar i comptar amb el talent i el compromís dels empleats públics"

Des de 2016, sota la metodologia de treball transversal i col·laboratiu s'han impulsat diversos projectes com són el catàleg de productes i serveis de l'Escola, el mapa de processos interns, l'impuls de les relacions amb la comunitat universitària o de les relacions i la formació internacionals, la proposta d'una nova revista digital, l'elaboració del nou projecte de llei ENGAP, el pla d'usos de l'Escola, elaboració d'un quadre de comandament integral o la gestió del talent, l'elaboració de la Carta de Serveis de la Biblioteca, la certificació de la formació informal, el decàleg de principis i valors de l'Escola, projectes de participació del personal o la transformació tecnològica i dels espais de l'Escola.

Per part dels equips conjunts entre la CTRF i l'Escola s'han abordat matèries com la Formació, aprenentatge i relacions per establir un nou model de formació de la Generalitat de Catalunya, l'establiment d'indicadors comuns per a la formació de la Generalitat, la gestió dels proveïdors de formació o la gestió del coneixement a les nostres organitzacions.

En total han participat un total de 63 persones, de les quals 47 són personal de l'Escola i 16 de la CTRF, destactant que totes les persones participants ho han fet de manera voluntària i transversal i amb un elevat nivell de compromís amb l'Escola i la formació de la Generalitat.

En finalitzar l'acte s'han presentat els quatre Equips Motors de 2018 acordats per la Direcció de l'Escola i s'ha fet la presentació de les propostes d’Equips Motors rebudes pel personal de l’Escola, dels quals s'han escollit dos per votació de tot el personal, esdevenint així un element de participació del personal en establir projectes estratègics per a la millora de l'organització.