• Imprimeix

L'Escola presenta el simposi "Estudis i experiències en la gestió del talent en l'àmbit de la direcció pública" al Congrés Internacional EDO 2018

11/05/2018 13:05
05_edo_directius

Eulàlia Pla, subdirectora general de Recerca i de Formació en Alta Direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha coordinat el simposi "Estudis i experiències en la gestió del talent en l'àmbit de la direcció pública" en el marc del V Congrés Internacional EDO 2018 que organitza l'Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona, el CEJFE i l'EAPC.

Aquest simposi ha servit per presentar els diversos projectes estratègics de l'EAPC següents: implantar un model de prestigi orientat a la formació acadèmica, política, administrativa i humanista del personal de les administracions públiques catalanes; adequar la seva oferta de serveis i recursos a les exigències i les polítiques socials del segle XXI, i reforçar les seves xarxes internacionals amb centres homòlegs i acadèmics, posicionant-se entre els principals referents internacionals en la formació i la recerca en l'àmbit públic. Així, la nova estructura de l'escola vol potenciar la formació en alta direcció i la investigació, la formació contínua professionalitzadora i la projecció externa, orientada cap a un model d'excel·lència.

El projecte que s'ha presentat parteix del Projecte de Llei, aprovat el 21 de juliol de 2015, d'ordenació del sistema de direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. L'objectiu d’aquest projecte de llei va ser la professionalització, mitjançant el corresponent desenvolupament normatiu, dels càrrecs directius, introduint criteris d'idoneïtat i competència professional per a l'accés i l'avaluació de resultats.

Sota aquesta premissa, l'Escola va iniciar els treballs per desenvolupar el perfil professional de la funció directiva, detallant les funcions i les competències necessàries per dur-les a terme a partir dels principis d'actuació que s'estableixen en el projecte de llei. La finalitat és elaborar un diccionari de competències de l'alta funció directiva, avaluar el nivell actual dels directius en relació a aquestes competències i desenvolupar els itineraris de formació adequats i poder configurar itineraris de formació personalitzats. 

Les competències i habilitats directives són un element central per a qualsevol organització que vulgui donar resposta als reptes que se li plantegen i acomplir la seva missió de forma efectiva. Tanmateix, assolir organitzacions amb altes capacitats directives requereix esforços importants i la seva planificació prèvia. En el present estudi (IVÀLUA) hem realitzat un anàlisi de les competències directives a l’administració pública catalana, identificant àrees competencials a prioritzar així com estratègies pel desenvolupament de les persones i les organitzacions del sector públic. L’estudi ha comptat amb una enquesta, que han respost 312 directives públiques, en que se’ls ha demanat que valorin el seu grau d’acord o desacord amb una sèrie d’afirmacions relatives a les competències i habilitats directives identificades com a rellevants. Paral·lelament, per desenvolupar una millor comprensió d’aquestes, s’han realitzat 9 entrevistes en profunditat a directives públiques de diferents perfils. Els resultats de l’estudi indiquen que cal potenciar determinades àrees competencials i suggereixen que cal continuar potenciant una oferta formativa d’orientació pràctica.

Així mateix en el simposi s'ha presentat altres aportacions sobre la gestió del talent a les administracions públiques, la formació dels directius en l’àmbit de la salut, les competències claus dels estudis universitaris lligades al món laboral i l’avaluació de la selecció d’accés a l’administració pública en diferents administracions.

El simposi ha comptat amb la participació de les ponències següents:
 
Marco profesional de la función directiva. Eulàlia Pla Rius, Tània Fernàndez Lleonart y Marta Camps Soler (EAPC) Vídeo
 
Acreditación de competencias en el grado de gestión y administración pública para futuros directivos públicos. Nuria Portillo-Poblador (UPV) Vídeo
 
El desarrollo integral de competencias directivas en el sector sanitario en Cataluña. Oscar Dalmau Ibañez (Unió Consorci Formació) Vídeo
 
La evaluación de competencias como base para el desarrollo directivo: experiencia en Andalucía. Carlos Mª Suso Llamas (Instituto Andaluz de Administración Pública) Vídeo
 
La modernización de las administraciones públicas: evaluación imparcial de competencias para la selección de personal directivo. Ana M. Castaño y Antonio L. García-Izquierdo (U. de Oviedo) Vídeo

Podeu trobar més informació sobre el simposi aquí