• Imprimeix

Els i les responsables de formació de les administracions comencen la seva transformació per gestionar el coneixement a redós de l'EAPC

12/06/2017 07:06
06_ctrf_novetats

La darrera reunió de la Comissió Tècnica de Responsables de Formació (CTRF) ha servit per encetar el procés de transformació d'aquest òrgan en el marc de la creació del nou model d'Escola i de formació que sorgeix de la proposta de llei de l'Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques - Enric Prat de la Riba.  

El procés de canvi de la CTRF es va iniciar a proposta de l'actual direcció de l'Escola al principi del mandat en observar la necessitat d'actualitzar i innovar en el rol que els membres de la CTRF desenvolupen en el marc de la formació de la Generalitat i d'altres administracions públiques; per aquest motiu la direcció de l'Escola va impular el Grup de Treball FAR, amb membres de l'EAPC i una representació de la CTRF que durant el primer trimestre de 2017 va proposar un seguit de mesures prioritàries a impulsar i que s'han presentat i posat a debat i a consens durant la darrera sessió de la CTRF d'aquest mes de juny.

Els principals canvis se centren en dotar d'un major protagonisme i empoderar a la CTRF com a òrgan de participació de les polítiques formatives de les administracions públiques catalanes, deixant enrere el paper d'òrgan d'informació i execució de la formació i posar de manifest les bones pràctiques en formació que es duen a terme visibilitzant la tasca dels i de les responables de formació.

Després de l'acord de la CTRF d'impulsar aquest canvi es crearan diversos equips de treball sobre diferents temàtiques, format tots ells per representats de l'EAPC i per representants voluntaris de la CTRF, per treballar amb més profunditat les propostes del Grup de Treball FAR.

La CTRF es va crear normativament fa set anys, amb el Decret 167/2010, de 9 de novembre, d'homologació d'accions formatives i de creació de la Comissió Tècnica de Responsables de Formació, tot i que anteriorment ja funcionava en el marc de la gestió de les polítiques formatives de la Generalitat de Catalunya i està formada pel director de l'Escola, que la presideix, tres representants de l'Escola en matèria de formació i per les persones responsables de formació dels Departaments de la Generalitat, de l'Institut Català de la Salut i de les universitats públiques de Catalunya.