• Imprimeix

L’Escola inicia una línia de recerca participativa per a la presa de decisions amb el programa EAPC motor de recerca

14/06/2018 15:06
06_eapc_motor_recerca_presentacio

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha posat en marxa el nou programa EAPC motor de recerca, amb el qual es proposa impulsar i generar una recerca orientada a la presa de decisions i amb possibilitats reals de ser aplicada a l’Administració, que contribueixi a l’anàlisi i la reflexió que requereixen les polítiques públiques (science-based policy making).

El programa EAPC motor de recerca segueix l’enfocament de recerca i innovació responsables (sigles RRI en anglès) que promou la Comissió Europea en el programa marc de recerca Horitzó 2020 i específicament en la seva línia Science with and for Society. Aquest enfocament demana que la recerca s’orienti a resoldre reptes socials i  es basa en la participació de tots els actors implicats, tant pel que fa a la identificació dels reptes com al desenvolupament dels projectes.

L’EAPC, que té com a objectiu la recerca per a la millora de les administracions i les polítiques públiques, considera que és fonamental la implicació dels directius i professionals públics a l’hora d’identificar reptes de recerca. Per això el programa EAPC motor de recerca parteix de reptes proposats per aquests directius i professionals. Els reptes es treballen conjuntament amb altres actors socials (com investigadors, comunitat educativa, representants de la societat civil, empreses o mitjans de comunicació) per acostar el procés de la recerca i els seus resultats als valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

El programa s’ha posat en marxa amb dos projectes pilot que es desenvolupen aquest 2018 de la mà de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d’una banda, i de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, de l’altra. En el primer cas l’objecte d’estudi és la construcció de la identitat dels fills de famílies immigrades a través de les polítiques d’interculturalitat i, en el segon, l’organització i governança del sector públic.

L’EAPC preveu contractar de cara al 2019 l’elaboració d’un treball de recerca per a cada projecte pilot. L’objecte de la recerca es determinarà per mitjà d’un procés participatiu que s’inicia amb un cicle de tallers amb els actors representatius de cada àmbit.

El primer taller participatiu té lloc aquest dijous 14 de juny i reuneix representants d’organismes públics i de l’àmbit acadèmic per establir les prioritats de la recerca per a la millora dels processos de construcció de la identitat dels joves fills de famílies immigrades. Continuarà la setmana vinent amb un segon taller amb entitats de la societat civil i la comunitat educativa. La conductora d’aquests tallers és Rosina Malagrida, experta en RRI i responsable del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa.

L’enfocament metodològic adoptat per l’Escola en aquest programa s’alinea també amb el futur programa marc de recerca europeu Horizon Europe (2021-2027), que promou la recerca orientada a la missió. 

Igualment, en el marc del sistema de recerca català, connecta amb el projecte del grup RIACat, impulsat recentment pels departaments de Salut i d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i la Secretaria d’Universitats i Recerca. Aquest projecte té l’objectiu de dotar de valor social la recerca finançada amb fons públics i establir una estratègia comuna per avaluar el seu impacte en la societat. L’EAPC va participar en el seminari on es va constituir la comunitat RIACat, que va tenir lloc del 22 al 25 de maig.

 

Aquest 2018 promou dos projectes pilot en col·laboració amb la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració