• Imprimeix

La Revista Catalana de Dret Públic dedica el número 56 a l’impacte de la crisi econòmica en l’Administració pública

21/06/2018 09:06
06_rcdp_juny2018

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el número 56 de la Revista Catalana de Dret Públic (RCDP) amb una secció monogràfica sobre l’impacte de la crisi econòmica en l’Administració pública que inclou cinc articles acadèmics a càrrec d’experts catalans en economia, dret constitucional i dret administratiu. 

La catedràtica de la UB Núria Bosch signa una contribució sobre la incidència de la crisi en les finances de la Generalitat, el catedràtic de la UPF i membre del Consell de Garanties Estatutàries Marc Carrillo reflexiona sobre la crisi i els drets socials en les polítiques públiques de la Generalitat, el catedràtic de la UPF Guillem López-Casasnovas i el professor Ivan Planas analitzen els efectes de la crisi en la gestió dels serveis públics, el professor de la UB Joan Mauri radiografia l’estat de l’ocupació pública després de la crisi i, finalment, el professor de la UB Xavier Padrós se centra en la contractació pública durant el decenni 2007-2017. 

La Revista també inclou un dossier documental compilat pel professor de dret administratiu de la UB Ricard Gracia que recull i ordena de manera sistemàtica -sense pretensió d’exhaustivitat- fonts estatals i catalanes vinculades directament o indirecta a la crisi econòmica i el sector públic, de 2008 a 2018. És a dir, normativa, bibliografia, jurisprudència i recursos en línia, entre d’altres, sense oblidar la referència obligada al context europeu i internacional. 

Pel que fa a la secció general, el número de juny aplega cinc recerques valuoses: la professora de la Universitat de Cadis Cristina Argelich tracta sobre l’expropiació temporal d’habitatges, els membres de l’Institut Alemany de Recerca per a l’Administració Pública Cristina Fraenkel-Haeberle i Johannes Socher aborden la influència de les directives europees sobre medi ambient en les legislacions estatals, el professor de la Universitat de Vigo Xosé Manuel Pacho reflexiona sobre les polítiques d’igualtat i els drets de les dones, la professora de la URV Anna Pallarés compara diversos reglaments universitaris i règims disciplinaris per lluitar contra el plagi dels estudiants i, finalment, la professora de la Universitat de Jaén Cristina Ruiz-Rico analitza la gestió del conflicte d’interessos en seu parlamentària. 

La Revista Catalana de Dret Públic va ser fundada el 1985 per l’EAPC i és de periodicitat semestral. Publica estudis acadèmics en el camp del dret públic en totes les seves dimensions i articles relacionats amb el dret públic català, espanyol, europeu i comparat. Cobreix aspectes clàssics del dret constitucional i el dret administratiu, però també la interacció entre el dret, la política i les polítiques públiques, i acull aportacions des de la perspectiva del dret i d’altres disciplines, com la filosofia, la ciència política i l’economia. Entre altres bases de dades, l’RCDP està indexada a l’Emerging Sources Citation Index (ESCI) i té el segell de qualitat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Inclou un dossier documental que recopila normativa, bibliografia, jurisprudència i recursos en línia vinculats a la crisi i el sector públic, de 2008 a 2018