• Imprimeix

La Innoteca incorpora tres nous productes de l'Escola com a bones pràctiques innovadores

10/07/2018 08:07
02_bones_practiques_eapc_innoteca

La Innoteca ha reconegut el paper innovador de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya incorporant sis productes i serveis nous al seu banc de bones pràctiques innovadores.   Les tres noves pràctiques innovadores són projectes iniciats durant 2016 i 2017.

En aquesta ocasió les bones pràctiques reconegudes són: 

  • Equips motor: Són equips de treball multidisciplinaris, de participació voluntària i amb la missió d’impulsar, planificar i portar a terme tot un seguit d’accions que asseguressin l’assoliment exitós dels objectius establerts en el Pla Director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).
  • Pla de comunicació de l'EAPC: El Pla de Comunicació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) té com a principal objectiu garantir una planificació estratègica i una gestió eficaç de les activitats de comunicació i de les eines de difusió, tant des del vessant intern com extern de l’organització.
  • EPuM: L'European Public Mosaic (EPuM). Open Journal on Public Service és una publicació periòdica íntegrament en anglès que té per objectiu contribuir al debat internacional sobre la gestió pública. De caire divulgatiu, l’EPuM vol consolidar-se com un canal de transferència d’informació i coneixement amb altres referents de països europeus i s’adreça especialment a professionals de l’Administració i gestors de serveis públics.

 

Aquestes bones pràctiques reconegudes enguany se sumen a l'Espai de la direcció pública que va rebre el mateix reconeixement de bona pràctica innovadora el 2015 i a sis pràctiques innovadores que enguany ja s'havien reconegut: #eapcOpenLab , "Diàlegs" , Microcursos, Joc d'Enric Prat de la Riba, "El Tauler de l'EAPC" i "En què et puc ajudar?". 

La iNNOtECA consta d’un recull dinàmic d’experiències innovadores dutes a terme a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic.   Així, és un espai de difusió que recull les activitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que han permès introduir nous mètodes organitzatius, noves formes de treballar o noves formes de relació amb la ciutadania amb l’objectiu de millorar la prestació del serveis que li són propis.

Els criteris que se segueixen en la consideració de si una pràctica o activitat es pot considerar d’innovació són fonamentalment els establerts al Manual d’Oslo, que és el referent en l’entorn de l’OCDE i totes les bones pràctiques innovadores que inclou la Innoteca estan validades per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

L'Escola ja compta amb deu pràctiques innovadores des de 2015 a la Innoteca, posant de manifest el seu rol innovador en el marc de les administracions catalanes.