• Imprimeix

Sessió "La formació dels servidors públics, entre el repte i el plaer d'aprendre" adreçada a formadors del Pla de formació local de l'Escola

06/07/2018 09:07
07_formacio_formadors_locals

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha organitzat la sessió "La formació dels servidors públics, entre el repte i el plaer d'aprendre" a càrrec d'Anna Forés, doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i professora de didàctica i organització educativa de la Universitat de Barcelona.

La sessió s'ha adreçat a el personal formador de les activitats del Pla de Formació Local i ha servit per compartir les valoracions que el Pla de Formació Local rep i per per reflexionar sobre els reptes per aconseguir que les propostes formatives de l'EAPC continuïn sent una oportunitat de millora professional per als servidors públics.  A la sessió també hi han assisitit formadors ocasionals de les activitats formatives del Pla de formació de l'Escola per a la Generalitat de Catalunya.

També ha estat una oportunitat per crear un espai de debat entre els diferents formadors i per conèixer recursos que poden afavorir la pràctica docent, tenint en compte que per a molts empleats públics, la necessitat d'actualització i de millora professional sovint és un repte, no sempre fàcil d'assolir (continguts complexos, manca de temps, de formació bàsica) i no sempre voluntari. Per als formadors també ho pot ser, tant pel perfil divers de l'alumnat com perquè, de vegades, poden mancar eines.