• Imprimeix

L'EAPC publica la memòria d'actuació de 2017

19/07/2018 14:07
07_memoria_2017

Durant l’any 2016, l’EAPC va dur a terme un profund procés de transformació. En primer lloc, a nivell intern, amb una reestructuració organitzativa que va portar a la creació d’una nova subdirecció general específicament orientada a la recerca i la formació en alta direcció. D’aquesta manera es recuperava l’esperit fundacional del 1912, en el qual la formació directiva es considerava fonamental per al bon desenvolupament de les administracions públiques.

Aquesta transformació interna va anar més enllà de l’aprovació d’un decret que dissenyava una estructura organitzativa alineada amb l’estratègia corporativa i, alhora, es van implementar un conjunt d’intervencions innovadores, amb la participació activa del personal en el procés de definició del nou model d’EAPC i de la seva estratègia.

El Pla Director del 2017 s’articulava en línies estratègiques, àrees clau i objectius. Les línies estratègiques del Pla Director eren les següents:

  • Implantar un model d’EAPC de prestigi orientat a la formació acadèmica, política, administrativa i humanista del personal de l’Administració pública catalana.
  • Adequar l’oferta de serveis i recursos de l’EAPC, adreçada a tot el personal de l’Administració pública catalana, a les exigències i demandes polítiques i socials del segle XXI.
  • Posicionar l’EAPC entre els principals referents internacionals en la formació continuada de quadres directius i de comandament en l’àmbit públic.
  • Reforçar les relacions de l’EAPC amb el sistema universitari català i amb centres homòlegs internacionals, mitjançant la cooperació i la col·laboració actives en les àrees de formació i investigació en l’àmbit públic.

Els objectius definitius del 2017 van ser 35. D’aquests, 19 corresponien al Pla Director i la resta corresponien a d’altres plans i programes als quals l’EAPC donava compliment, com el Pla de Govern.  Els objectius que es van plantejar al Pla Director es van desenvolupar i avaluar mitjançant les metodologies de treball utilitzades en l’anterior Pla Director, com els equips motor, els equips de treball transversals i els quadres de comandament integrals.

A partir de setembre i octubre de 2017 l'assoliment dels objectius per part de l'Escola van patir una aturada important, de manera que finalment, es van assolir 22 dels 35 objectius previstos (63%) i els 13 restants van ser assolits parcialment (37%). La mitjana del grau d’assoliment global dels objectius va ser del 91,42%.