• Imprimeix

Vint-i-una candidatures a la quarta edició dels Premis Alfons Ortuño d’innovació i bones pràctiques

05/07/2018 07:07
07_premis_alfons_ortuno_candidatures

Un total de vint-i-una candidatures s’han presentat a la quarta edició dels Premis Alfons Ortuño d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública que convoca biennalment l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). En concret, deu en la categoria ‘Transparència, bon govern i qualitat’, cinc en la categoria ‘Desenvolupament d’equips i de persones’, quatre en la categoria ‘Organització, processos i gestió econòmica’ i dues en la categoria ‘Serveis finalistes’. 

Del total de projectes presentats catorze corresponen a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a òrgans departamentals com a organismes autònoms administratius i entitats de dret públic dependents. Els set restants corresponen a organismes de l’Administració local. Totes les candidatures tenen seu a la demarcació de Barcelona a excepció d’un projecte de Lleida. 

Les bases dels premis estableixen una comissió de selecció que avaluarà les propostes per després elevar les deliberacions al jurat. Aquesta comissió està integrada per una presidència que recau en la sub-directora general de Recerca i Formació en Alta Direcció de l’EAPC, una secretaria que exerceix la cap del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’EAPC i nou vocals: dos designats per l’Escola i set a proposta dels departaments amb àmbits d’aplicació o experiència en les categories dels premis. En concret, dos del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (DPDAP), un del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda (DVPEH), dos del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (DAERIT), un del Departament de la Presidència i un darrer del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Per la seva banda, el jurat estarà integrat pel director/a de l’EAPC com a president/a, la sub-directora general de Recerca i Formació en Alta Direcció de l’EAPC com a secretària i sis vocals més en representació de la Secretaria d’Administració i Funció Pública del DPDAP, el DVPEH, el DAERIT, el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 

La previsió de l’Escola és donar a conèixer els guanyadors dels quarts Premis Alfons Ortuño durant un acte de lliurament que tindrà lloc a la seu de l’EAPC el darrer trimestre de 2018. Els premis, creats el 2012, honoren la memòria d’Alfons Ortuño Salazar (Oriola, 1948 - Barcelona, 2004), que fou un dels principals creadors de l’estructura i els fonaments de les finances de la Generalitat de Catalunya recuperada.

El jurat està integrat per representants de l’EAPC, quatre departaments de la Generalitat, l’ACM i la FMC