• Imprimeix

Qüestionari de necessitats formatives per a les administracions locals 2019

18/07/2018 10:07
07_questionari_necessitats_formatives

En el marc de les seves competències, el Servei de Formació Contínua Professionalitzadora i de Selecció per a l'Administració Local de l’EAPC està elaborant el Pla de formació 2019 adreçat al personal de les administracions locals de Catalunya.

Amb la finalitat de detectar les necessitats de formació d’aquest personal, en funció del lloc de treball que ocupa i de les tasques que desenvolupa, s’ha preparat un qüestionari que ajudarà al servei corresponent a dissenyar aquest Pla. 

 

El termini per omplir el qüestionari finalitza el 30 de setembre