• Imprimeix

Balanç de la gestió de Consultes, Queixes i Suggeriments de l'Escola, primer semestre de 2018

01/08/2018 14:08
façana

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya posa a disposició  al seu web el formulari d’atenció ciutadana (CQS) per tal que la ciutadania exerceixi el seu dret de formular propostes i suggeriments.

Durant el primer semestre de 2018 es van gestionar 803, d’aquestes el 56% corresponen a temes de Formació per a l’Administració Local, el 26% corresponen a "Altres", el 13% a la Formació per a l’Administració de la Generalitat, el 5% restant  corresponen als temes de Publicacions, Biblioteca, Mestratges i postgraus i Foment de la recerca a l’EAPC.  La mitjana de temps de resolució d’aquestes sol·licituds va ser d'1,4 dies.

Durant el 2017 es van gestionar quasi 1000, d’aquestes el 53% corresponen a temes de Formació per a l’Administració Local, el 23% corresponen a "Altres", el 17% a la Formació per a l’Administració de la Generalitat, el 7% restant  corresponen als temes de Publicacions, Biblioteca, Mestratges i postgraus i Foment de la recerca a l’EAPC.  La mitjana de temps de resolució d’aquestes sol·licituds va ser de 3 dies.

Amb la posada en marxa d'aquest formulari de Consultes, queixes i Suggeriments l'Escola ha apostat per unificar els diversos mecanismes d'entrada digital de les peticions de la ciutadania que anteriorment es diversificaven en diversos correus electrònics i diferents formularis en funció de la temàtica.  D'aquesta manera l'EAPC disposa d'una eina de gestió de l'atenció digital que permet gestionar les CQS, conèixer el temps de resposta i la temàtica de les peticions i poder millorar la informació que s'ofereix a través dels canals digitals de la institució per reduir el nombre de consultes i oferir una millor atenció ciutadana digital.