• Imprimeix

L'Escola dissenya diferents accions formatives a mida per l'Ajuntament de Ripollet sobre les novetats en procediment administratiu

29/09/2017 12:09
09_formacio_ripollet

El febrer de 2017 l’Ajuntament de Ripollet va detectar la necessitat de què tot el personal del consistori conegués la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que condueix les administracions públiques a donar el pas definitiu cap a la implantació de l’administració electrònica, interconnectada i transparent. 

Va plantejar a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya planificar una proposta de formació a mida en procediment administratiu tant pels càrrecs electes com per la resta de treballadores i treballadors. En total es van programar:

- Una jornada informatives per a càrrecs electes i per al personal de l’ajuntament que no tramita expedients administratius.

- Quatre jornades informatives per a personal que no gestiona expedients administratius: policies, brigades, conserges, monitors.

- Tres cursos bàsics per a personal que gestiona expedients administratius: administratius, tècnics d’àmbit social i territorial, sergents.

- Un curs avançat per per a: secretari, interventor, tresorer, tècnics de serveis jurídics, caps de departament i d’unitat.

Amb aquestes accions formatives es preveia formar a 110 treballadors de l'Ajuntament i van assistir-hi 99 persones. 

Els diferents formadors van ser secretaris i secretàries de diversos ajuntaments: Castellbisbal, Cornellà de Llobregat, Granollers, Gavà, Sabadell i Vilassar de Mar. 

Els assistents a les jornades i als cursos van rebre un qüestionari en línia on podien fer la seva valoració de l’activitat formativa. Es va rebre un 60,3% de respostes.  Pel que fa a la valoració quantitativa, van puntuar amb un 2,8 sobre 4 la satisfacció global. La puntuació més alta la va rebre la docència amb un 3,7 sobre 4. Les puntuacions més baixes es van rebre per part de l’alumnat que en el seu dia a dia professional no  han de gestionar expedients administratius o que no havien triat fer la formació, aquesta era d’assistència obligatòria.