• Imprimeix

La Diputació de Barcelona convoca beques per a cursar el Postgrau de direcció i gestió públiques que organitza l'EAPC

06/09/2018 20:09
09_pdgp_beques_diba

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Formació, estan tramitant un conveni pel qual la Diputació de Barcelona convoca 6 beques per a cursar el Postgrau de direcció i gestió públiques, en les seves edicions de Mataró i Manresa - Vic, que tenen una vessant relacionada amb l'àmbit de les administracions locals.

La Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona impulsa la millora de la qualificació professional dels empleats i empleades dels ens locals de la demarcació de Barcelona per tal d’assolir la màxima eficàcia en la prestació de serveis a la ciutadania i per aquest motiu ha convocat les beques adreçada a personal de la pròpia Diputació de Barcelona i a empleats i empleades dels ens locals de la demarcació de Barcelona adherits al Pla agrupat de la Diputació de Barcelona.

La distribució de les beques és la següent:

 

 

Destinataris

 

 

Diputació de Barcelona

Ens Locals

Edició

Mataró

2

1

Manresa- Vic

1

2

El Postgrau de direcció i gestió públiques és una nou producte formatiu de Tercer Cicle que enguany oferta l'Escola i aposta per un enfocament multidisciplinari i aborda temàtiques com l’entorn polític i social, els models de gestió pública i la governança, les polítiques públiques i el desenvolupament d’habilitats directives des d’un punt de vista ètic i basat en el comportament responsable dels comandaments públics.

Podeu trobar més informació sobre les edicions del Postgrau a:

Edició Mataró

Edició Manresa - Vic