• Imprimeix

L'Escola actualitza els materials en obert sobre contractació del sector públic

25/09/2018 11:09
09_recursos_obert_contractacio

L'Escola ha publicat els materials en obert sobre "Curs virtual de contractes del sector públic" a la secció "Espai de formació oberta" de l'Aula Virtual que han estat elaborats per Sergi Alegre Oller, Alícia Rius Porta, Sílvia Rosanes Mulet, formadors interns de l'Escola i sota la coordinació tècnica i pedagògica del  Servei de Formació Contínua Professionalitzadora de l'EAPC.

Aquest recurs correspon a continguts de consulta i suport per als cursos del catàleg de formació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i han estat adaptats d'acord amb l’entrada en vigor de la llei estatal de contractes del sector públic, el mes de març de 2018. També dona una visió general de la regulació que comporta la llei sobre la gestió i la tramitació dels contractes de les administracions públiques catalanes.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. Per tant, n'autoritza l'ús amb la condició de citar-ne la font i l'autoria; amb finalitats no comercials; per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Durant el 2018 s'ha finalitzat l'actualització dels materials relacionats amb la nova normativa de procediment administratiu i també s'actualitzaran els referits a la protecció de dades de caràcter personal en motiu de l'entrada en vigor del Reglament de protecció de dades personals.