• Imprimeix

L'Institut Català de les Dones i l'Escola inicien formació en equitat de gènere a directius i comandaments intermedis de la Generalitat de Catalunya

02/11/2017 11:11
11_formacio_comandaments_icd_eapc
La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada, juntament amb Mireia Mata, directora general d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, han inaugurat la primera sessió de la formació adreçada a personal directiu i comandaments intermedis de l’administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
La primera edició del curs Gestió transversal de gènere, impartit per l’experta en polítiques públiques de gènere Mònica Gelambí, s'ha adreçat específicament al personal directiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i s’organitza amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Properament es faran diverses edicions al personal directiu i comandaments intermedis dels diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
El programa se centra en la necessitat de fer polítiques transversals de gènere, el seu marc normatiu i les eines per a la incorporació de l’objectiu d’igualtat en les polítiques públiques, com poden ser: aprendre a fer una diagnosi de gènere del context on es vol actuar, elaborar indicadors específics de gènere i fer una anàlisi de qualsevol decisió  pel que fa a la igualtat de gènere.
 
L’objectiu és impregnar de perspectiva de gènere el conjunt de l’administració catalana, de manera que el punt de vista de les dones i de l’equitat entre dones i homes sigui tingut en compte en les polítiques públiques de salut, ensenyament, seguretat, transport, habitatge, mercat laboral, teixit productiu o qualsevol altra. 
 
Aquesta activitat s'emmarca en el recentment aprovat Pla director de formació en equitat de gènere 2017-2020 impulsat per l'Institut Català de les Dones i amb la participació activa de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
 
Durant el 2018 la col·laboració entre l'ICD i l'EAPC en matèria formativa dels empleats de les administracions públiques catalanes es basarà en aquest Pla director i es preveuen noves activitats que complementaran les que tradicionalment ambdues institucions han dut a terme.
 
 

Aquesta activitat s'emmarca en el recentment aprovat Pla director de formació en equitat de gènere 2017-2020 impulsat per l'Institut Català de les Dones i amb la participació activa de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.