• Imprimeix

L’Escola forma més de 300 alumnes de la Generalitat de Catalunya en analítica web

20/11/2017 14:11
11_formacio_global_analiticaweb

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya, conjuntament amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, han organitzat 23 edicions del taller sobre l'ús de l'eina Google Analytics, les qual han arribat a 321 alumnes

Aquesta formació s’ha organitzat amb l’objectiu de conèixer el funcionament de l’aplicació Google Analytics, la qual, a partir del dia 1 de gener de 2018, substituirà l'eina corporativa d'analítica web. És imprescindible, doncs, formar els usuaris de tots els departaments i organismes del sector públic en l'ús d’aquest nou instrument de treball.

Explorar el comportament, la interacció i la navegació pels webs de la Generalitat de Catalunya permet descobrir si l’usuari troba la informació que busca o si la ciutadania està satisfeta amb la seva experiència de navegació, entre altres qüestions.

Els beneficis que s'espera obtenir amb la implantació d’aquest sistema d'analítica web responen a tres eixos: l’eix estratègic, l’operatiu i de presa de decisions.

Eix estratègic

  • Millorar l'atenció a la ciutadania incrementant la qualitat del servei.
  • Augmentar el grau de satisfacció amb el servei.
  • Atreure més usuaris al web.
  • Millorar la fidelització (que els visitants ocasionals esdevinguin usuaris que utilitzen els serveis regularment). 

Eix operatiu

  • Avaluar l'efectivitat de cada acció que es realitza al web i equilibrar els costos amb els beneficis.
  • Conèixer la demanda: identificar nous serveis, prioritzar-ne els que tenen més èxit, destacar-ne els que costen de trobar...
  • Conèixer el perfil de l'audiència.
  • Millorar el posicionament.

Eix de presa de decisions

  • Disposar d'una metodologia que permeti implementar les millores.