• Imprimeix

Publicat el número 68 de la Revista de Llengua i Dret amb la secció monogràfica ‘De la traducció a la jurilingüística’  

14/12/2017 13:12
imatge_rld

 

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) acaba de publicar el número 68 de la Revista de Llengua i Dret – Journal of Language and Law, que conté la secció monogràfica “De la traducció a la jurilingüística”, on s’incideix en la necessitat d’adoptar una concepció dinàmica i transdisciplinària de les relacions entre la llengua i el dret. Aquesta concepció inclou la traducció, la interpretació, la formació, l’autopercepció professional, la recerca teòrica o l’elaboració terminològica, i es reflecteix en els nous estudis que s’han seleccionat. 

El monogràfic s’obre amb una presentació a càrrec dels professors Juan Jiménez-Salcedo (Universitat Pablo de Olavide) i Javier Moreno-Rivero (Universitat de Califòrnia) on reflexionen sobre el concepte de jurilingüística i ressegueixen les aportacions principals de cadascun dels articles. Entre d’altres, destaquen contribucions rellevants d’experts internacionals sobre dret comparat i traducció legal, llenguatge jurídic europeu i reglaments de dret internacional privat, interpretació judicial en processos penals, interpretació d’entrevistes policials o mediació lingüística en el cas de sol·licitants d’asil. 

A més, la secció Política i planificació lingüística ofereix un article sobre les lleis de Carles III a Mallorca, a càrrec de Rosa Calafat (Universitat de les Illes Balears), i la secció Notes i informació inclou una contribució sobre l’assessorament lingüístic en la redacció de les lleis, a càrrec de Margarida Sanjaume, coordinadora dels serveis lingüístics del Parlament de Catalunya. 

Finalment, el número conté les cròniques sobre la legislació de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, l’Aragó, el País Basc, Navarra, l’Estat espanyol i la Unió Europea, sobre la jurisprudència del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem i sobre l’activitat del Parlament de Catalunya en matèria de llengua durant el primer semestre de 2017.