• Imprimeix

L’EAPC publica la convocatòria anual de subvencions a treballs de recerca sobre gestió pública

03/04/2018 09:04
façana_eapc

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la convocatòria anual de subvencions de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) per a l’elaboració de treballs de recerca sobre gestió pública, dret públic, organització administrativa, economia del sector públic i funció pública.

Els àmbits i matèries de recerca que se subvencionen aquest 2018 es divideixen en quatre apartats: 1) La innovació a les administracions públiques, 2) La transparència, l’ètica pública i la responsabilitat a les administracions públiques, 3) La gestió de recursos humans a les administracions públiques, i 4) La racionalització i simplificació del sector públic per a la millora dels serveis públics.

Podeu trobar tota la informació amb les bases reguladores, la convocatòria i el formulari de sol·licituds en aquest enllaç.

La tramitació de les subvencions es fa mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i el termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la convocatòria al DOGC. Els impresos s’han de presentar en suport electrònic i en format paper en el registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú.

L’import màxim destinat a cada projecte és de 10.000 euros i tots els treballs han d’incloure propostes d’aplicabilitat que puguin ser traslladades a l’àmbit de l’Administració. També es valora, de manera especial, la perspectiva comparada amb països dels nostre entorn més proper i que els grups d’investigació incorporin la participació d’empleats públics. Els projectes de recerca s’han de lliurar en un termini de 9 mesos a partir de l’adjudicació.

Una de les funcions de l’EAPC previstes en la Llei 4/1987 reguladora d’aquest organisme autònom és promoure la recerca bàsica i aplicada en l’àmbit de l’Administració i la funció públiques, especialment pel que fa a les tècniques de direcció, organització i gestió pública. Una recerca que s’ha de desplegar sota criteris de qualitat i excel·lència a les universitats i en altres centres de recerca, vetllant per fer possible l’aplicació dels resultats obtinguts en la millora de l’organització i l’activitat administrativa i, per tant, en l’augment de la qualitat dels serveis públics.

Els projectes han d’incloure propostes d’aplicabilitat que puguin ser traslladades a l’Administració i es valorarà la participació d’empleats públics en els grups d’investigació