• Imprimeix

Memòria d’activitats 2016 de l’EAPC

10/10/2017 11:10
memoria_eapc_2016

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya publica la Memòria d’activitats del 2016, que va ésser aprovada pel Consell Rector realitzat al juliol.

L’eix que vertebra les actuacions portades a terme per l’EAPC al 2016 és el gran repte de convertir l’actual Escola d’Administració Pública de Catalunya en l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques de Catalunya – Enric Prat de la Riba, per que  actuï com una veritable estructura d’Estat i sigui motor de canvi, per tal de disposar d’uns serveis públics a l’alçada dels reptes del segle XXI.

Per la necessitat de disposar d'una Escola que doni resposta aquests nous reptes s’han realitzat diferents transformacions internes, com són una reestructuració organitzativa , la transformació de les dinàmiques de treball, l’establiment de la estratègia i objectius participatius, i la posada en marxa d’un model de funcionament transversal i participatiu així com la creació de nous plantejament formatius per obrir espais de reflexió.

També s’han realitzat transformacions externes on s’han replantejat els àmbits d’actuació d’EAPC i han estat impulsades actuacions en la formació directiva, la formació contínua professionalitzadora, la recerca i les relacions internacionals.

La Memòria també recull altres actuacions realitzades així com l’estructura, organització i mitjans utilitzats per portar a terme les fites establertes per aquest període.

L’eix que vertebra les actuacions portades al 2016 és el gran repte de convertir l’actual EAPC en l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques de Catalunya – Enric Prat de la Riba