• Imprimeix

El Consell de Redacció de la Revista Catalana de Dret Públic aprova el codi ètic de conducta i bones pràctiques  

20/12/2017 07:12
logo_rcdp

 El Consell de Redacció de la Revista Catalana de Dret Públic (RCDP) ha aprovat aquest mes de desembre el codi ètic de conducta i bones pràctiques de l’RCDP per tal de garantir l’ètica i la qualitat dels articles publicats. Es tracta d’un document marc que compromet tots els actors implicats: des de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) com a entitat editora fins al comitè editorial, els autors i els avaluadors dels estudis. 

Entre d’altres compromisos, l’Escola i el comitè editorial es responsabilitzen de la publicació adequada dels continguts, adopten processos per garantir la qualitat dels materials publicats, garanteixen la llibertat d’expressió, mantenen la integritat dels continguts acadèmics i eviten que interessos tercers o empresarials afectin els fonaments ètics i intel·lectuals. 

El codi ètic estableix també que els autors han de presentar treballs originals i inèdits, evitant tant el plagi com l’autoplagi, i que l’autoria ha d’incloure totes les persones que han fet una aportació substantiva al treball. A més, els autors han de confirmar la veracitat de la informació que han utilitzat i han de garantir i protegir la confidencialitat de les dades personals obtingudes durant el procés de recerca. 

Pel que fa l’avaluació de la qualitat científica dels estudis, es du a terme amb un sistema de treball que garanteix la doble avaluació cega, de manera que la identitat de les persones avaluadores –que són experts externs a la revista i la institució– es manté sempre en l’anonimat i alhora aquestes persones no saben quins autors estan avaluant. El codi ètic estableix que l’avaluació ha de ser justa, imparcial i oportuna, i que els avaluadors han de revelar possibles conflictes d’interès abans d’acceptar l’encàrrec.

 

Independència editorial

En l’àmbit del comitè editorial (que inclou la direcció, la secretaria, el Consell de Redacció i el Consell Assessor de la Revista), el codi ètic estableix una relació amb l’EAPC basada en el principi d’independència editorial. El comitè determina quins articles s’han de publicar tenint en compte la qualitat i la idoneïtat per a la Revista, sense la interferència de l’entitat editora. Al mateix temps, el comitè editorial ha de ser imparcial a l’hora de gestionar els treballs proposats i ha de respectar la independència intel·lectual dels autors. Entre d’altres obligacions, ha de guardar confidencialitat sobre els textos rebuts fins que hagin estat publicats i els seus membres s’han d’abstenir de la gestió d’originals quan puguin suscitar algun tipus de conflicte d’interès. 

Per elaborar aquest document l’EAPC s’ha basat principalment en el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques del Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE) i en la Guia de bones pràctiques de les publicacions periòdiques i unitàries del CSIC. El codi ètic ha estat un dels objectius centrals del pla de treball per al 2017 del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions de l’Escola i és un requisit per poder formar part del catàleg en diverses bases de dades internacionals de referència.

El Consell de Redacció de l’RCDP està integrat per Enoch Albertí (director), Joan Lluís Pérez Francesch (secretari), Antoni Abat, Jordi Argelaguet, Mercè Barceló, Alfredo Galán, Alfons González, Jaume Magre, Argelia Queralt, Joan Vergés i Josep Maria Vilajosana.        

 

És una eina que permetrà garantir la qualitat dels continguts i evitarà conflictes d’interès