Commemoracions de la Generalitat de Catalunya en les quals hi participa l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.