• Imprimeix

Pla pilot d’avaluació de l’acompliment

pla_pilot_avaluacio_acompliment

L'EAPC participa del Pla pilot d'avaluació de l'acompliment del personal de l'àmbit d'administració i tècnic que té com a finalitat avaluar les competències, el rendiment i l'assoliment de resultats del seu personal.

El dia 18 de maig de 2017 s’ha publicat al DOGC l’ACORD GOV/63/2017, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla pilot d'avaluació de l'acompliment del personal de l'àmbit d'administració i tècnic de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, del personal de la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat i del personal laboral al servei del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Data d'actualització:  19.05.2017