Sigueu benvinguts i benvingudes a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, una institució centenària, creada l’any 1912 per Enric Prat de la Riba, que dóna formació als servidors i els empleats del sector públic, així com als electes en els diversos nivells de l’Administració. L’Escola vol ser un referent nacional entre els agents promotors de la formació en el sector públic en el marc del sistema universitari català.

Avui dia, en un entorn de creixent complexitat, l’Administració pública s’enfronta a canvis constants en la naturalesa dels reptes públics, en els actors que s’hi relacionen, en les expectatives dels ciutadans i en les eines que hi ha al seu abast. Un entorn que requereix, més que mai, uns empleats i directius públics preparats, motivats i compromesos amb el servei a l’interès general.

La nostra missió és, des de fa més de 100 anys, millorar i innovar les administracions públiques catalanes mitjançant la formació i la recerca en matèria de gestió pública, per promoure una cultura i uns valors compartits de servei públic que ajudin les institucions públiques a integrar els nous membres en el seu entorn de treball, a millorar els resultats de les persones que hi treballen, perquè desenvolupin les seves responsabilitats i preparin les persones de l’organització per als canvis futurs.

Treballem perquè la formació dels empleats i directius públics contribueixi al seu desenvolupament competencial, personal i professional. Promocionem la formació per competències, la formació a mida i els equips de treball multidisciplinaris i proporcionem eines per a l’aprenentatge continu, la innovació, la creativitat, els lideratges col·laboratius i el canvi de paradigma de l’aprenentatge, entre d’altres. Tot això capitalitzant el potencial de les TIC, mitjançant, per exemple, l’autoaprenentatge i les publicacions electròniques en obert.

Per últim, però no per això és una missió menys important, l’Escola promou la formació dels alts directius del sector públic amb mestratges i postgraus propis o bé acordats amb les universitats catalanes. Així mateix, promovem la recerca, l’estudi i la difusió en matèria d’Administració pública a efectes de reconèixer i compartir les actuacions innovadores i les bones pràctiques, de generar contingut valuós per a la comunitat i d’esdevenir referents a nivell internacional. És per això, que tenim acords de col·laboració amb escoles similars a la nostra en diversos estats del món (França, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia, Rússia, etc.) i amb diverses organitzacions dedicades a la formació dels futurs gestors públics.

La gestió pública ha de fer front a nous escenaris i el rol de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya és clau per a construir l’administració del segle XXI, més eficient, més capacitada, més transparent, més professional i més íntegra. Tenim, per exemple, un paper actiu en el desplegament de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i a assentar les bases del nou model institucional impulsat pel Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. En l’actual societat oberta, una entitat com la nostra s’ha de constituir com a referent institucional per assegurar els que és més important: que els empleats i directius públics estiguin realment al servei de la ciutadania.

En aquest web trobareu tota la informació relacionada amb la nostra activitat i els serveis que oferim. No dubteu a visitar les nostres xarxes socials i, sobretot, a fer-nos arribar comentaris i suggeriments. En nostre compromís és contribuir a la regeneració democràtica que avui reclama la societat. 

 

 

Data d'actualització:  02.02.2016