L'Escola d'Administració Pública de Catalunya és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Politíques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola, en defineix l'organització i les funcions.

L’Escola ofereix serveis i productes relatius a la captació i reconeixement del talent, la formació,  l’assessorament i la recerca en l’àmbit de la funció pública.

Aquests serveis s’adrecen a tot el personal del sistema públic català així com a tots els agents implicats en l’àmbit de la gestió pública, tot col·laborant amb el sistema universitari i amb organitzacions homòlogues d’abast internacional.

L’excel·lència, la innovació, la transparència i la virtut pública són els valors clau que emmarquen el desenvolupament d’aquesta missió.

L’Escola Nacional de Govern i Administracions públiques (ENGAP) esdevindrà una estructura d’estat fonamental que ordenarà i racionalitzarà la formació adreçada a totes aquelles persones que participen en el sistema de prestació de serveis públics i serà un referent internacional en la generació i la transferència de coneixement de tot allò que concerneix al govern, la governança, l’administració, la gestió i la innovació d’aquests serveis públics.

 

Data d'actualització:  02.02.2017