L'Escola és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola, en defineix l'organització i les funcions.

Història

Recull de documents gràfics i estudis realitzats per diferents autors sobre la història de l'Escola: l'origen, el context, el fundador, la primera memòria, etc.

Consell Rector

El Consell Rector és l'òrgan de deliberació, consulta, seguiment, participació i aprovació de les activitats de l'Escola (art. 9, Llei 4/1987, de 24 de març).

Comissió Tècnica de Responsables de Formació

Xarxa interna de la Generalitat de Catalunya i universitats de responsables de formació