• Imprimeix

Comissió Paritària de Formació Local de Catalunya

En data 17 de desembre de 2013, el Govern acorda crear la Comissió Paritària de Formació Local de Catalunya, integrada a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Composició

Componen la Comissió Paritària de Formació Local de Catalunya:

Administració de la Generalitat

President    Sr. Xavier Gatius i Garriga, Secretari General del departament de PDAP i 

director de l’EAPC per suplència (Resolució de 7 de juny de 2018, del conseller de PDAP)

 Vocal         Sra.   Rosa Vestit i Villegas, DG d’Administració Local

Federació de Municipis de Catalunya

Vocal            Sra. Sílvia Folch Sánchez, 2a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Masnou, 
                      i vicepresidenta segona de l'Àmbit de Serveis Econònmics de l'FMC
Vocal            Sr. Juan Ignacio Soto Valle, Secretari General de l'FMC

Associació Catalana de Municipis

Vocal            Sr. Marc Pifarré i Estrada, secretari general de l’ACM
Vocal            Sr. Francesc Colomé i Tena, alcalde de Les Franqueses del Vallès

Organització sindical UGT

Vocal            Sr. Carles Villalante Sirvent, secretari de política institucional FSP-UGT de Catalunya
Vocal            Sr. Joaquim Martinez Lorente
Vocal            Sr. José Antonio Fernandez Cáceres

Organització sindical CCOO

Vocal            Sr. Enric Quilez Puig, coordinador del sector d’Administració local
Vocal            Sra. Merche Fernández Ruzafa
Vocal            Sra. Carolina Colomer Pascual

 

Actua com a secretari el Sr. Lluís Bertran i Saura i hi assisteix també la Sra. Magda Castro Masalias de l’EAPC, com experta en formació i secretària del Comitè Tècnic.

Funcions (art. 18 AFEDAP)

a) Proposar la convocatòria d'ajudes dirigides als promotors de l'administració local del seu àmbit que s'elevarà a l'EAPC per a la seva aprovació, si s'escau, i publicació.
b) Aprovar els plans promoguts per les entitats locals catalanes i per les federacions o associacions d'entitats locals d'àmbit autonòmic.
c) Crear, si s'escau, un Comitè tècnic paritari, que podrà proposar l'aprovació de les sol·licituds dels promotors de plans de formació, en els termes previstos a l'Acord AFEDAP.

Data d'actualització:  25.09.2018