• Imprimeix

Consell Rector

Composició segons l'article 8, de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (DOGC núm. 826, de 8 d'abril de 1987). Funcions: articles 9 i 10.

Membres nats

Jordi Puigneró i Ferrer, president  

Pilar Sorribas i Arenas, vicepresidenta

Rosa Vestit i Villegas, vocal

Josep Pallarès Marzal, vocal

Xavier Gatius i Garriga, vocal

 

Alts càrrecs de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya

Joan Rabasseda i Ferrer

 

Representants de les entitats associatives dels ens locals legalment constituïdes a Catalunya

Josep R. Fuentes i Gasó, ACM

Rosa Maria Perelló Escoda, ACM

Francesc Xavier Forcadell i Esteller, ACM

Martí Carnicer i Vidal, FMC

Fèlix Alonso Cantorné, FMC

Eduard Rivas Mateo, FMC

Sílvia Folch Sánchez, FMC

 

 

Representants dels sindicats i les associacions de funcionaris més representatius a Catalunya en l’àmbit de l’Administració pública

Joaquim Martínez i Lorente, UGT

Carles Villalante i Sirvent, UGT

Joan Maria Sentís López, CCOO

Ángel García Velázquez, CCOO

Teresa Romeu Casanovas, CCOO

 

Representants de cada una de les universitats de Catalunya

Isabel Aledo Bernal, UAB

Carles Ramió i Matas, UPF

Lluís Miravitlles Jover, URL

Francesc Solé i Parellada, UPC

Maria Teresa Areces Piñol , UdL

 

Experts de prestigi reconegut en el camp de l'Administració pública

Francisco Longo i Martínez

Joan Subirats i Humet

 

Secretari del Consell

 Lluís Bertran i Saura

Data d'actualització:  22.06.2017

Informació relacionada