• Imprimeix

Consell Rector

Composició segons l'article 8, de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (DOGC núm. 826, de 8 d'abril de 1987). Funcions: articles 9 i 10.

Membres nats

Jordi Puigneró i Ferrer, president  

Pilar Sorribas i Arenas, vicepresidenta

Rosa Vestit i Villegas, vocal

Josep Pallarès Marzal, vocal

Xavier Gatius i Garriga, vocal

 

Alts càrrecs de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya

Joan Rabasseda i Ferrer 

 

 

Representants de les entitats associatives dels ens locals legalment constituïdes a Catalunya

Josep R. Fuentes i Gasó, ACM

Rosa Maria Perelló Escoda, ACM

Francesc Xavier Forcadell i Esteller, ACM

Martí Carnicer i Vidal, FMC

Fèlix Alonso Cantorné, FMC

Eduard Rivas Mateo, FMC

Sílvia Folch Sánchez, FMC

Representants dels sindicats i les associacions de funcionaris més representatius a Catalunya en l’àmbit de l’Administració pública

Joaquim Martínez i Lorente, UGT

Carles Villalante i Sirvent, UGT

Joan Maria Sentís López, CCOO

Ángel García Velázquez, CCOO

Teresa Romeu Casanovas, CCOO

Representants de cada una de les universitats de Catalunya

Isabel Aledo Bernal, UAB

Esteve Bosch Capdevila, URV

Carles Ramió i Matas, UPF

Lluís Miravitlles Jover, URL

Francesc Solé i Parellada, UPC

Maria Teresa Areces Piñol , UdL

 

 

Experts de prestigi reconegut en el camp de l'Administració pública

Francisco Longo i Martínez

Joan Subirats i Humet

Secretari del Consell

 Lluís Bertran i Saura

Data d'actualització:  22.06.2017

Informació relacionada