• Imprimeix

Deu principis que identifiquen el model de l'Escola

Els deu principis que es presenten a continuació reflecteixen el conjunt de valors, voluntats i postulats  que orienten l’estratègia actual de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), complementen la seva missió i visió i guien les seves actuacions.

La gènesi d’aquest decàleg és una exemplificació, en si mateixa, d’aquests principis, ja que és resultat d’un procés que s’inicia amb la posada en marxa d’equips de treball transversals, els equips motors, l’any 2016, i que culmina en els debats generats en la realització d’una experiència pilot de formació humanista, Obrint finestres, adreçada a les treballadores i treballadors de l’Escola participants de forma voluntària en els equips motors (equips de treball voluntaris i transversals).

Entre algunes de les conclusions extretes d’aquell procés d’aprenentatge s’apuntà la proposta d’elaborar un decàleg de principis on es sintetitzés el que s’havia treballat a la formació per incorporar-ho i aplicar-ho al corpus estratègic  de l’Escola.

A l’hora de posar en marxa els nous equips motors de l’any 2017, se’n va constituir un per treballar específicament aquesta proposta.

L’objectiu de l’equip va ser formulat en els termes següents: “Elaborar un decàleg de principis de l'EAPC on es recullin les aportacions fetes al curs Obrint finestres 2016”.

Principis de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

  1. Entenem el coneixement, l’aprenentatge, el compromís, la gestió del talent, la millora competencial, l’ètica i la virtut pública, com l’ADN constitutiu de l’actual model d’intervenció estratègica de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
  1. Promovem el diàleg, l’ètica, la transparència, l’administració oberta, la igualtat de gènere i la virtut pública entesa en el sentit republicà d’exemplaritat i de coherència entre allò que diem i allò que fem.
  1. Fomentem unes administracions públiques que sàpiguen captar els canvis de la societat i dels seus diversos entorns, per poder capacitar i apoderar les i els professionals que presten serveis públics, a fi que aquests puguin satisfer millor les necessitats i demandes de la ciutadania en els inicis del segle XXI.
  1. Proposem un acord estratègic per a la governança de la formació adreçada al conjunt de les servidores i servidors públics, que garanteixi la coordinació, optimització i transversalitat d’aquesta formació.
  1. Assumim els riscos inherents a un plantejament corporatiu associat al canvi i a la innovació.
  1. Apoderem les i els servidors públics perquè desenvolupin les seves competències, iniciatives i talent, en un entorn de treball facilitador, col·laboratiu, amable i transversal.
  1. Fem del diàleg, la comunicació i la participació una pràctica a promoure i millorar de forma permanent, tant en les nostres relacions amb l’entorn que ens envolta i els diversos agents que hi operen, com en el si de la nostra pròpia organització.
  1. Apliquem un patró d’actuació federalista en tot allò referent a la intervenció de l’Escola en el territori.
  1. Potenciem la nostra presència internacional amb la finalitat d’aprendre de les millors institucions i bones pràctiques d’arreu del món i a la vegada difondre les nostres aportacions.
  1. Incorporem l’avaluació i el rendiment de comptes com a requisits imprescindibles per a assegurar uns serveis públics de qualitat, eficaços i eficients.

 

Data d'actualització:  13.04.2018