Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Publicacions
 

Publicacions

Cerqueu un llibre editat per l'EAPC i no sabeu a quina col·lecció pertany? El nostre cercador de publicacions us permetrà cercar per títol, autor o any d'edició, entre altres criteris.

 
Monografies d'un o més autors —incloent-hi tesis doctorals— i treballs de recerca sobre matèries relatives a l'administració i la funció públiques, realitzats normalment per personal sènior.
Monografies d'un o més autors —incloent-hi tesis doctorals— i treballs de recerca sobre matèries relatives a l'administració i la funció públiques, realitzats normalment per personal sènior, i publicats únicament en format digital.
Treballs d'investigació, d'extensió més aviat breu, fets per personal júnior, que s'inicia en les tasques de recerca sobre administració i funció públiques.
Actes de congressos referents a la gestió pública en general, així com conferències de jornades, cursos i activitats generals de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya a les quals es vol donar una difusió especial.
Textos de divulgació i formularis d'utilitat per al desenvolupament de la tasca diària de les persones que treballen a l'Administració.
Traducció d'obres de recerca ja editades en català, que, per la matèria tractada i la seva vàlua, són d'interès per a les administracions de fora de Catalunya, en especial de tot Espanya i Iberoamèrica.
Treballs de recerca sobre l'Aministració pública que, per la seva reduïda extensió, no poden constituir-se en una publicació en paper. Excepcionalment obres de més extensió que, per raons de limitació pressupostària, no s'han pogut materialitzar en suport llibre.
Col·lecció de documents de treball sobre la gestió interna de l'Escola fets per professionals tècnics de l'Escola. En format únicament digital.
Publicacions de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya que tenen com a objectiu donar suport a les persones que tenen encomanada la gestió dels recursos humans a l'Administració.
Publicacions de disposicions legals que l'Escola d'Administració Pública de Catalunya edita en col·leccions interdepartamentals de la Generalitat de Catalunya.
En aquest apartat, hi trobareu els materials per a la preparació de les oposicions als cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya.
Llista de col·leccions i llibres editats per l'Escola, sigui amb organismes públics o privats.
Manuals per aprendre català en els seus diferents nivells, així com per aprendre llenguatge administratiu, llenguatge jurídic, puntuació, tècniques de redacció i aprofundiment divers de la gramàtica.
Llibres, coeditats conjuntament amb Marcial Pons entre 1998 i 1999, amb la finalitat de donar resposta a problemes dels operadors jurídics de l’Administració local.
Publicacions diverses que no formen part de cap col·lecció o epígraf anterior.
Material que en el seu moment l’Escola d’Administració Pública ha publicat en CD.