Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Publicacions  > Col·lecció Materials
 

Col·lecció Materials

Coberta
Coberta
Coberta
Coberta
Coberta
Coberta
Coberta
Coberta
coberta 26

Codi d'idioma: c català | e castellà | a anglès | f francès | i italià | g gallec | b basc

1. Autonomia i Administració. Actes del Col·loqui Administració i Regionalisme, Autonomia o Federalisme del XVIII Congrés Internacional de Ciències Administratives, Barcelona, 1983, 156 p., isbn 84-393-0147-2. Amb conferències de R. Entrena, Y. Mény, O. Sepe, J. L. Sureda, P. Romus, L. E. Schwartz.
c | e | a | f

2. Llengua i Administració. Actes del Col·loqui sobre Llengua i Administració (Barcelona, octubre de 1983), Barcelona, 1984, 320 p., isbn 84-393-0353-x. Amb conferències de J. M. Puig Salellas, C. Duarte, E. Oregui, X. González Martínez, L. Calvo, J.R. Solé, R. Alamany, L. B. Polanco, M. Vives, R. Comet, A. Duez, I. Tubella, G. Kremnitz, A. Fargues, X. Lamuela.
c (amb alguna ponència en castellà i gallec)

3. Fundacions privades catalanes, Barcelona, 1984, 224 p., isbn 84-393-0362-9. Amb conferències de J. M. Vilaseca, E. Roca, J. Lluch, J. D. Guàrdia, J. Forner, J. Fernández Fernández, M. Billoch. Exhaurit.
c

4. L'establiment del llenguatge administratiu, Barcelona, 1984, 92 p., isbn 84-393-0383-1. Amb conferències de L. B. Polanco, R. Torrents, I. Marí, M. Xirinachs, J. Ferrer. Exhaurit.
c

5. La comarca com a ens territorial, Barcelona, 1984, vi + 136 p., isbn (català) 84-393-0429-3, isbn (castellà) 84-393-0430-7. Amb conferències de M. S. Giannini, R. Entrena, S. Muñoz Machado, E. Argullol, L. Parejo, R. Martín Mateo, M. Ribas, A. Nieto.
c | e

6. La coordinación financiera estatal, autonómica y local, Barcelona, 1985, 172 p., isbn 94-393-0431-5. Amb conferències de C. Albiñana, J. M. Tejerizo, J. Martín Queralt, F. Pérez Royo, J. J. Ferreiro, A. de Rovira.
e

7. Estudis sobre el Projecte de Llei orgànica del Poder Judicial, Barcelona, 1984, 276 p., isbn (català) 84-393-0519-2, isbn (castellà) 84-393-0523-0. Amb conferències de J. Arozamena, E. Argullol, F. Salinas, J. Ferret, R. Entrena, J. Tornos, T. Font, T. R. Fernández Rodríguez.
c | e

8. Tradició i modernitat en l'establiment del llenguatge administratiu, Barcelona, 1986, 144 p., isbn 84-393-0657-1. Amb conferències de R. Comet, M. T. Cabré, A. Santamaria, E. Casanova, C. Duarte.
c (amb una ponència en gallec)

9. Legislació urbanística de les comunitats autònomes, Barcelona, 1988, 160 p., isbn 84-393-0966-x. Exhaurit.
c | e

10. El llenguatge administratiu: mètode i organització, Barcelona, 1988, 128 p., isbn 84-393-1004-8. Amb conferències d'A. Flors, J. Obrador, L. Armengol, C. Duarte, R. Torrents, J. Ferrer, M. T. Cabré, M. Xirinachs.
c

11. Dret lingüístic, Barcelona, 1989, 304 p., isbn 84-393-1180-x. Amb conferències de B. de Witte, A. Milian, M. Mayol, J. M. Puig Salellas, V. Franch, L. Segura, J. Pallarol, E. Cobreros, A. Pizzorusso, V. Klopcic, S. Govaert.
c | e | a | f | i (ponències en la llengua original)

12. Urbanisme i comunitats autònomes, Barcelona, 1990, 288 p., isbn (català) 84-393-1269-5, isbn (castellà) 84-393-1268-7. Amb conferències de L. Parejo, E. Argullol, S. Muñoz Machado, M. Bassols, F. Perales, A. Domínguez, A. Merelo, J. Eneriz, K. Larumbe, H. Nagore, P. Caralps, A. Carceller, L. Ferrer, L. F. Arregui, R. Zorrilla.
c | e

13. OCDE, Flexibilitat i gestió de personal a l'Administració pública, Barcelona, 1992, 144 p., isbn 84-393-1924-x. Amb conferències de S. Richards, L. Gustafsson, P. Laegreid, L. J. Wijngaarden, S. Ikari, J. P. Ronteix, R. Oxer, J. O'Farrell, C. Fudge.
c

14. El desenvolupament del dret administratiu europeu, Barcelona, 1993, vi + 254 p., isbn 84-393-2622-x. Amb conferències de S. Cassese, M. Chiti, A. Massera, J. Schwarze, L. Díez Picazo, J. M. Trayter, S. Muñoz Machado, T. R. Fernández Rodríguez, J. Salas, S. del Saz. En coedició amb la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo. Exhaurit.
e | f | i (ponències en la llengua original)


15. Problemes constitucionals a l'Alemanya unificada, Barcelona, 1994, 96 p., isbn 84-393-2656-4. Amb conferències de W. Blümel, S. Magiera, D. Merten, K.-P. Sommermann.
c

16. El protocol, avui - El protocolo hoy, Barcelona, 1996, 122 p., isbn 84-393-3808-2. Amb conferències de F. A. Vilarrubias, A. Fornesa, J. Martínez-Correcher, J. Roig, M. Domínguez, J. A. de Urbina, J. Coderch, M. Díaz-Pache.
c | e

17. Democràcia electrònica i portals de l'Administració, Barcelona, 2002, 90 p., isbn 84-393-5878-4. Amb conferències de C. Amorós, E. Lau, V. Partal, F. Requejo, J. Sànchez i A.Terho. En coedició amb el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Sumari
c

18. Josep-Ramon Morera i Balada, L'evolució de l'Administració i la funció públiques a Catalunya. Un recorregut pels sistemes de gestió de la Generalitat, des de 1980 fins a 2002, i unes reflexions sobre el futur, Barcelona, 2003, 128 p., isbn 84-393-6060-6. Sumari i text complet

19. Repensar el paper del sector públic en el segle XXI. Actes del I Congrés Català de Gestió Pública, Associació Catalana de Gestió Pública i Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2003, 760 p., isbn 84-393-6121-1. Sumari i text complet


20. Indicadors de gestió a l'Administració pública, Barcelona, 2004, 132 p., isbn 84-393-6662-0 (català), isbn 83-393-6663-9 (castellà). Amb conferències de Josep M. Guinart, Àlex Bas, Helio Miguel Robleda, Meritxell Masó, Jordi Turull i Carlos Vivas. Sumari - Sumario
c | e

21. Lluís Mata i Remolins, Antonio Muñoz Juncosa. La reforma de la comptabilitat de l'Administració local, Barcelona, 2005, 538 p., isbn 84-393-6897-6. Sumari
c

22. Agustí Cerrillo i Martínez (coord.), Governança i bona administració a Catalunya, Barcelona, 2007, 176 p., ISBN (català) 84-393-7574-6. Sumari i text complet
c | e

23. Reflexió > Acció > Valor públic: Actes del II Congrés Català de Gestió Pública, Barcelona, 2008, 922 p., ISBN 84-393-7898-3 (o.c.), ISBN 84-393-7899-0 (volum I), ISBN 84-393-7899-3 (volum II). Sumari i text complet
c | e

24. Josep-Enric Rebés i Solé, Judith Gifreu i Font (dirs.), Jornades sobre l'expropiació forçosa a Catalunya: mètodes valoratius i qüestions procedimentals, Barcelona, 2008, 274 p., ISBN 978-84-393-7920-1. Sumari i text complet
c

25. J. Pere Camino i Marc Tarrés (coord.), Comentaris al règim estatutari dels empleats públics, Barcelona, 2009, 380 p., ISBN 978-84-393-8198-3. Sumari i text complet
c

26. María Jesús Montoro Chiner, Ulrich Stelkens, Joan Mauri Majós, Ricardo Garcí Macho, Karl-Peter Sommermann, Josep Ramon Fuentes, Belén Noguera de la Muela, Siegfried Magiera, Francisco José Rodríguez Pontón, Les Administracions en perspectiva europea, Barcelona, 2012, 149 p., ISBN 978-8439389422. Sumari i Text complet 
De venda a les llibreries de la Generalitat o a la vostra llibreria habitual.

Escola d'Administració Pública de Catalunya
Tel. 93 567 23 87 - fax 93 567 23 50
publicacions.eapc@gencat.cat

Data d'actualització: 16.12.2009