• Imprimeix

10 Marc professional de la funció directiva a les administracions públiques

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Barcelona, 2018, 48 pàg, DOI: 10.2436/10.8030.09.1 ISBN: 978-84-393-9701-4 (paper) 978-84-393-9695-6 (pdf) 978-84-393-9696-3 (epub)

 

 

Sumari

1. Agraïments


2. Presentació


3. Marc professional de la funció directiva a les administracions públiques


4. Estructura del marc professional de la funció directiva


5. Conclusions


Bibliografia

10_marc_professional_funcio_directiva_ap
Data d'actualització:  23.04.2018