• Imprimeix

Evolució vers un model de carta de serveis del programa de cooperació i assistència en inversions locals de la Diputació de Barcelona

Javier Lozano Corominas

Barcelona, 2016, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 36 pàg, DOI: 10.2436/10.8030.07.1, ISBN-13: 978-84-608-5737-2

 

Aquest estudi és fruit d’un treball de recerca fet en el marc de la 8a edició del Mestratge en alta funció directiva de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Resum

Els serveis que presta habitualment la Diputació de Barcelona, en la majoria de casos, no s’adrecen directament a la ciutadania sinó als municipis i a la resta d’ens locals que integren el seu àmbit territorial. Aquesta poca visibilitat fa que la ciutadania acostumi a considerar les diputacions com a entitats supèrflues i d’escassa capacitat per a solucionar els seus problemes. 

Superar aquesta percepció no és fàcil. No obstant això, l’objectiu d’aquest treball, en cas que s’implementi la proposta que conté, és contribuir, mitjançant l’evolució vers un model de carta de serveis del programa de cooperació i assistència de la Diputació de Barcelona en inversions locals, que la Diputació pugui posicionar-se davant de la ciutadania com una administració estable, necessària i compromesa amb els interessos dels municipis que integren el seu àmbit territorial i, per tant, també dels ciutadans d’aquests municipis.

Portada

Sumari

1. Introducció

1.1. Objecte
1.2. Rellevància
1.3. Objectiu
1.4. Estructura del treball


2. Metodologia


3. Descripció i diagnosi de la situació actual

3.1. Descripció organitzativa i funcional
3.2. Punts forts i febles


4. Proposta estratègica: evolució vers un model de carta de serveis

4.1. Què són les cartes de serveis
4.2. Contingut i estructura
4.3. Estudi comparat


5. Implementació de l’estratègia de canvi

5.1. Inici del projecte
5.2. Definició de l’oferta de serveis
5.3. Identificació de les necessitats i anàlisi de les expectatives
5.4. Avaluació de la gestió actual
5.5. Definició dels compromisos de qualitat associats a l’oferta de serveis
5.6. Redacció i aprovació de la carta de serveis
5.7. Seguiment i avaluació de la carta de serveis


6. Conclusions


7. Bibliografia 


Escola d'Administració Pública de Catalunya
Tel. 93 554 78 31 - fax 93 567 23 50
publicacions.eapc@gencat.cat

Data d'actualització:  04.10.2016