• Imprimeix

Modelització conceptual de MoReq2010

 

Miquel Àngel Serra Roca

Barcelona, 2018, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 47 pàg, DOI 10.2436/10.8030.05.8 ISBN-13 978-84-393-9675-8 (pdf) 978-84-393-9676-5 (epub) 

Aquest estudi és fruit d’un treball final del Postgrau en Gestió de Documents Electrònics, curs 2014/2016, organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB.

 

Sumari

1. Introducció

2. Marc teòric i estat de la qüestió
2.1. Creació del DLM Forum
2.2. Desenvolupament del projecte MoReq
2.3. MoReq2
2.4. MoReq2010

3. Presentació i anàlisi de resultats
3.1. El model entitat-relació
3.2. Les entitats a MoReq2010
3.3. Serveis a MoReq2010
3.4. Metodologia
3.5. Diagrames E-R de MoReq2010

4. Conclusions

5. Bibliografia

22_modelitzacio_conceptual_moreq2010
Data d'actualització:  13.03.2018