• Imprimeix

Reptes de la gestió i la planificació del sistema català de recerca i innovació: una visió europea

Laura Díez, Miriam Cueto, Ana Fernández Zubieta

Barcelona, 2015, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 68 pàg, DOI: 10.2436/10.8030.03.7, ISBN-13: 978-84-608-3047-4

Resum

El treball l’ha dut a terme un equip multidisciplinari d’investigadors encapçalat  per la Dra. Laura Díez Bueso, professora de la Universitat de Barcelona.

La premissa de la qual parteix és que Catalunya disposa d’un sistema científic modern i pioner en molts àmbits, però amb certs aspectes que requereixen millores, com els relacionats amb la seva governança o amb la transferència de coneixements i resultats.

Per tal de proposar aquestes millores, el treball analitza models de referència europeus (Alemanya, Àustria i el Regne Unit), on troba possibles solucions aplicables al sistema català.

Portada

Autores

Dra. Laura Díez Bueso

Professora titular de dret constitucional de la UB i catedràtica acreditada en dret constitucional. Directora de la línia de recerca “Ciència i universitats” de l’Observatori universitari Institut de Dret Públic de la UB. Investigadora principal del Projecte El sistema español de centros públicos de investigación: mapping y prioridades del Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación, 2015-2017.

Dra. Miriam Cueto

Professora titular de dret administratiu de la Universitat d’Oviedo. Directora General de Recerca i Universitats del Govern d’Astúries entre 2007 i 2015.

Dra. Ana Fernández-Zubieta

Doctora en humanitats per la Universitat Carlos III de Madrid. MSc. in Public Policies for Science and Technology per la Universitat de Sussex, Science Policy Research Unit (SPRU). JAE-DOC a l’Institut d’Estudis Socials Avançats del Consell Superior d’Investigacions Científiques (IESA-CSIC) i experta en polítiques públiques de ciència i innovació al Joint Research Centre de la Comissió Europea (JRC-EC).

Sumari

0  Plantejament del treball

 

1 Part primera. Anàlisi de la gestió i la planificació de la recerca i la innovació a Europa

1.1 Alemanya: la col·laboració com a eix del sistema

1.1.1 La gestió de la ciència

1.1.2 La planificació de la política científica

1.1.3 Gestió i planificació de la col·laboració publicoprivada i de la transferència

 

1.2 Àustria: el predomini de la federació

1.2.1 La gestió de la ciència

1.2.2 La planificació de la política científica

1.2.3 Gestió i planificació de la col·laboració publicoprivada i de la transferència

 

1.3 Regne Unit: el protagonisme de les agències

1.3.1 La gestió de la ciència

1.3.2 La planificació de la política científica

1.3.3 Gestió i planificació de la col·laboració publicoprivada i de la transferència

 

1.4 Catalunya: un model propi concomitant a l’estatal

1.4.1 La gestió de la ciència

1.4.2 La planificació de la política científica

1.4.3 Gestió i planificació de la col·laboració publicoprivada i de la transferència

 

2 Part segona. Conclusions sobre els sistemes de recerca i innovació europeus

2.1 Gestió de la ciència

2.1.1 Rellevància i conseqüències de l’assumpció de competències en política científica

2.1.2 Relacions de col·laboració entre els diversos nivells de poder públic

2.1.3 Valor i repercussions de la bona governança científica

2.2  La planificació de la política científica

2.2.1 Elaboració de les estratègies en recerca i innovació

2.2.2 Coordinació de les prioritats científiques a través de les estratègies

2.2.3 Instruments complementaris a les estratègies

2.2.4 Contingut de les estratègies

2.2.5 Realisme i avaluació de la planificació

 

2.3 Gestió i planificació de la col·laboració publicoprivada i de la transferència

2.3.1 Instruments de promoció de la col·laboració i de la transferència

2.3.2 Avaluació dels instruments de foment de la col·laboració i de la transferència

 

3 Bibliografia

 

4 Nota biogràfica de les autores

Data d'actualització:  16.11.2015