• Imprimeix

Els acords de partenariat publicoprivat en complexos esportius municipals. Aprenentatges d’experiències amb dissenys i resultats dispars en municipis de menys de 20.000 habitants

Presentació del llibre

Sumari

1 Introducció

2 Els partenariats publicoprivats i el seu potencial en la provisió de serveis en el món local

2.1 Potencial dels partenariats publicoprivats per millorar els serveis locals

2.2 Elements clau en el desenvolupament d’un partenariat publicoprivat

2.3 Fases en el desenvolupament d’un projecte de partenariat publicoprivat

2.4 Models de partenariat publicoprivat en l’esport català

3 Metodologia

4 Resultats

4.1. Cas d’anàlisi número 1

4.2. Cas d’anàlisi número 2

4.3. Cas d’anàlisi número 3

4.4. Cas d’anàlisi número 4

5 Conclusions

6 Propostes d’actuació

6.1 Recomanacions per al desenvolupament d’un partenariat publicoprivat en un municipi petit

6.2 Recomanacions per al seguiment i control d’un partenariat publicoprivat en un municipi petit

6.3 Quadre d’indicadors per a un partenariat publicoprivat

7 Referències

8 Annex. Protocol utilitzat per a l’anàlisi dels partenariats publicoprivats

 

portada
Data d'actualització:  15.11.2016