• Imprimeix

Sumari

Capítol I. Introducció: la gestió mancomunada de serveis públics

I. Introducció

II. Delimitació de l’objecte d’estudi: el concepte de ‘gestió mancomunada de serveis públics’

III. Recapitulació

Capítol II.  Metodologia

Capítol III. Estudi del règim jurídic de les fórmules de gestió mancomunada a Catalunya

I. Les mancomunitats de municipis

II. Els consorcis locals

Capítol IV. Conclusions

I. La implantació territorial de les formes de gestió mancomunada a Catalunya

II. Criteris de valoració de les formes de gestió mancomunada

III. Quadre comparatiu de les formes de gestió mancomunada de serveis públics en l’àmbit supramunicipal a Catalunya

Bibliografia

Annex 1. Metodologia

Annex 2. Qüestionaris a les mancomunitats i consorcis

Annex 3. Mancomunitats i consorcis estudiats

Annex 4. Índex de taules, gràfics i mapes

foto_portada