• Imprimeix

17. Votacions electròniques: Una eina de gestió pública per a la millora de la qualitat democràtica i la participació política

Jordi Barrat i Esteve (ed.), Jordi Castellà i Roca, Mila Gascó, David Dueñas i Cid, Lluís Alfons Ariño, Rubén Martínez Dalmau

Barcelona, 2018, 96 pàg, DOI: 10.2436/10.8030.03.13 ISBN: 978-84-393-9656-7 (pdf) 978-84-393-9655-0 (epub)

Aquest document és fruit d’una recerca promoguda a partir de la subvenció a treballs de recerca sobre l’Administració pública de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (resolució GRI/2844/2013, de 20 de desembre), i ha estat sotmès a una avaluació externa que n’ha validat el contingut i n’ha recomanat la publicació.

Sumari

0. Introducció 

 

A. El marc normatiu del vot electrònic a Catalunya. Especial referència al sufragi dels residents a l’exterior

A.1. Introducció

A.2. Dret electoral i vot electrònic

A.3. Eleccions no polítiques i vot electrònic

A.4. Els catalans residents a l’estranger i el vot electrònic

A.5. Conclusions

 

B. Propietats en els sistemes de verificació de la votació electrònica i estudi de proves realitzades

B.1. Introducció

B.2. Conceptes generals de la votació electrònica

B.3. Propietats en els sistemes de verificació de la votació electrònica

B.4. Experiències de votació electrònica

B.5. Conclusions

 

C. Els processos de votació i la gestió interna

C.1. Introducció

C.2. Experiències de votació electrònica: la importància de la gestió interna

C.3. Lliçons apreses

 

D. El vot electrònic: aspectes a considerar des de les ciències socials

D.1. Introducció

D.2. La confiança en el sistema

D.3. L’atracció de nous votants, la bretxa digital i el seu impacte

D.4. Tipus de vot electrònic

D.5. Conclusions

 

E. El vot electrònic al sistema universitari català. El CSUC

E.1. Introducció

E.2. Acord del sistema universitari català per als serveis d’administració electrònica

E.3. Antecedents del vot electrònic en el sistema universitari català (UAB, UdG, URV)

E.4. Vot electrònic en el sistema universitària català

 

F. Política i participació electrònica: el cas d’Agora Voting/nVotes 

F.1. Introducció: política i participació electrònica, un canvi paradigmàtic

F.2. Agora Voting, naixement i evolució

F.3. Les consultes de Podemos i el procés de votació gestionat per Agora Voting

F.4. Agora Voting, Podemos i la participació electrònica

 

G. Conclusions

 

H. Referències bibliogràfiques

17_votacions_electroniques_jordi_barrat
Data d'actualització:  09.02.2018