Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Publicacions  > Vària
 

Vària

Memòria de creació i constitució de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (1914)
La Constitució interior de Catalunya
Codi ètic professional dels secretaris/àries, interventors/ores i tresorers/eres d'Administració local
Llibre blanc de la funció pública catalana
L'Administració electrònica a les regions europees: plantejaments i progressos sobre serveis, organització i estratègies de tecnologies de la societat de la informació (TSI) i el paper dels actors regionals
La nacionalitat catalana
Per la llengua catalana
Catalunya y la Solidaritat: conferencia donada al Teatre Principal el dia 26 de maig de 1910
2012, l'any del Centenari de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Premis Alfons Ortuño, primera edició

Codi d'idioma: c català | e castellà | a anglès | f francès | i italià | g gallec | b basc

1. Catàleg de recerca 1990-1995, (d'estudis finançats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya), Barcelona, 1996, 62 p. c
c

2. Índexs dels anys 1983-1992 (núm. 1-18). Revista de Llengua i Dret, Barcelona, 1993, 112 p.
c | a

3. Manual de procediment dels tribunals de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993, 142 p. La 1ª (1990) i 2ª (1992) edicions foren publicades pel Comitè Assessor per a l'Estudi de l'Organització de l'Administració.
c

4. Memòria de creació i constitució de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (1914), Barcelona, 20001, 20012, 120 p., isbn 84-393-5462-2. Edició facsímil. Text català | castellà  
c | e

5. Memòria 84-85. Programa 85-86. Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 1985, 188 p. Sumari i text complet 
c

6. Memòria 1987-88. Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 1989, 224 p. Sumari i text complet 
c

7. Memòria 1988-1989, 1989-90 i 1990-91. Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 1993, 474 p., isbn 84-393-2561-4. Sumari i text complet 
c

8. Casado, Lluís, 20 Qüestions clau sobre formació, Barcelona, 1995, 48 p. Sumari i text complet 
c

9. Casado, Lluís, 12 Qüestions clau sobre avaluació de la formació, Barcelona, 1999, 52 p.
Sumari i text complet 
c

10. Departament de Treball, Manual de seguretat i salut laboral, (per a delegats de prevenció i membres del Comitè de Seguretat i Salut de l'Administració de la Generalitat de Catalunya), Barcelona, 19961, 20002, 20033, 400 p.
c

11. García Areito, Lorenzo; Amador, Luis (dirs.), La formació a distància en el món laboral, Barcelona, 1997, 266 p.
c

12. TERMCAT, Diccionari de bombers, Barcelona, 1995, 144 p., isbn 84-393-3689-6. En coedició amb la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya. Sumari 
c

13. Manual d'acollida per a persones amb capacitat intel·lectual límit que treballen als departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Associació Catalana Nabiu, Direcció General de Relacions en l'àmbit de la Funció Pública i Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2003, 38 p.
c

14. Manual de bones pràctiques adreçat als empleats i les empleades de l'administració pública amb funcions d'atenció directa a persones amb capacitat intel·lectual límit. Associació Catalana Nabiu, Direcció General de Relacions en l'àmbit de la Funció Pública i Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2003, 34 p.
c

15. Andreu Joan Martínez i Marta Puig, La inserció sociolaboral de les persones borderline de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: una perspectiva jurídica, Barcelona, 2003, 92 p.
c

16. Manual d'acollida per al personal al servei de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2004, 2006 (versió electrònica), 40 p. Sumari i text complet 
c

17. Memòria 2003, Barcelona, 2004, 70 p. Text complet: català | castellano

18. Antoni Rovira i Virgili, La Constitució interior de Catalunya, Barcelona, 2005, edició facsímil del núm. 87 de la col·lecció "Popular Barcino" publicat el 1932, 128 p., isbn 84-393-6735-X. Sumari i text complet 
c

19. Codi ètic professional dels secretaris/àries, interventors/ores i tresorers/eres d'Administració local, Barcelona, 2005, 8 pàg. Sumari i text complet 
c

20. Llibre blanc de la funció pública catalana, Barcelona, 2005, isbn 84-393-6894-1, 525 p. Sumari i text complet 
c

21. Francesc Maspons i Anglasell, L'esperit del dret públic català, Barcelona, 2006, edició facsímil d' "Assaigs i monografies de l'Editorial Barcino, volum I" publicat el 1932, ISBN 84-393-7053-9, 96 p. Sumari i text complet 
c

22. Dret orgànic municipal. Resum de les lliçons explicades per Isidre Lloret, catedràtic, per oposició, de l'assignatura, Barcelona, 1914, Escola de funcionaris d'Administració local creada per la Diputació Provincial de Barcelona, 554 p. Sumari i text complet 
c

23. Alexander Heichlinger, L'Administració electrònica a les regions europees: plantejaments i progressos sobre serveis, organització i estratègies de tecnologies de la societat de la informació (TSI) i el paper dels actors regionals, Barcelona, 2006, isbn 84-393-7063-6, 126 pàg. Sumari i text complet 
c

24. Enric Prat de la Riba, La nacionalitat catalana, Barcelona, 2007, edició facsímil de la Tip. L'Anuari de la Exportació, publicada el 1906, 132 pàg., ISBN 978-84-393-7425-1. Sumari i text complet 
c

25. Christoph Demmke, Els funcionaris són diferents? Qui són els funcionaris? I com són?, Barcelona, 2007, traducció al català de l'obra en anglès a cura d'Esther Monzó, 170 pàg., ISBN 84-393-7645-3.Sumari i text complet 
c

26. Manual d'estil per a continguts formatius en suport digital, Barcelona, 2007. Text complet 

27. Federico Borges Sáiz, Guia de l'acció docent en entorns virtuals, Barcelona, 2007, 60 pàg., ISBN 978-84-393-7461-9. Sumari i text complet 
c

28. Enric Prat de la Riba, Per la llengua catalana, Barcelona, 2008, edició facsímil del primer número de la col·lecció d'Estudis Polítics de les Publicacions de "la Revista" (Barcelona, 1918), 88 pàg., ISBN 978-84-393-7718-4. Sumari i text complet 
c

29. Federico Borges Sáiz, Guia de l'estudiant virtual de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2008, 60 pàg., ISBN 978-84-393-7762-7. Sumari i text complet 
c

30. Francesc Cambó, Catalunya y la Solidaritat: conferencia donada al Teatre Principal el dia 26 de maig de 1910, Barcelona, 2009, edició facsímil de l’obra editada per l’Estampa Fills D. Casanovas a Barcelona l’any 1910, 102 pàg., ISBN 978-84-393-7993-5. Sumari i text complet 
c

31. Josep Vallès, Enric Prat de la Riba, Barcelona, 2010, edició facsímil de l'obra editada per Tipografia Catalunya a Barcelona l'any 1925, 50 pàg., ISBN 978-84-393-8309-3. Sumari i text complet 
c

32. Criteris d’ús del programari de presentacions en les activitats de formació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 2010, 12 pàg. Text complet 
c

33. Mercè Barceló, Xavier Bernadí i Joan Vintró (coordinadors), Revista catalana de dret públic. Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, Barcelona, 2010, 495 pàg, ISBN 978-84-393-8698-8. Sumari i text complet 

34. Manuel Pérez Nespereira, 1912-2012: Escola d'Administració Pública de Catalunya, cent anys, Barcelona, 2012, 266 pàg, ISBN 9788439388760. Sumari

35. Juli Ponce, Josep Maria  Moltó, Dret, Juristes i Gestió pública a Catalunya, Barcelona, 2012, 205 pàg, ISBN 978-8439389606. Sumari i text complet 

36. Premis Alfons Ortuño, primera edició. Barcelona, 2013, 170 pàg.  Sumari i text complet 

37. 2012 Any del centenari de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2013, 214 pàg. Sumari i text complet De venda a les llibreries de la Generalitat o a la vostra llibreria habitual.

Escola d'Administració Pública de Catalunya
Tel. 93 567 23 87 - fax 93 567 23 50
publicacions.eapc@gencat.cat

Data d'actualització: 07.09.2013