eapc_motor_recerca

El programa EAPC motor de recerca té com a objectiu generar una recerca per a la millora de les administracions i les polítiques públiques clarament orientada a la presa de decisions i amb possibilitats reals de ser aplicada a l’Administració: una recerca que contribueixi a l’anàlisi i la reflexió que requereixen les polítiques públiques (science-based policy making).

El programa EAPC motor de recerca segueix l’enfocament de recerca i innovació responsables (sigles RRI en anglès) que promou la Comissió Europea en el programa marc de recerca Horitzó 2020 i específicament en la seva línia Science with and for Society. Aquest enfocament demana que la recerca s’orienti a resoldre reptes socials i  es basa en la participació de tots els actors implicats, tant pel que fa a la identificació dels reptes com al desenvolupament dels projectes.

També s’alinea amb el futur programa marc de recerca europeu Horitzó Europa (2021-2027), que promou la recerca orientada a la missió. 

En el marc del sistema de recerca català, connecta amb el projecte del grup RIACat, impulsat recentment pels departaments de Salut i d’Empresa i Coneixement, que té l’objectiu de dotar de valor social la recerca finançada amb fons públics i establir una estratègia comuna per avaluar el seu impacte en la societat.

La recerca que promou el programa EAPC motor de recerca parteix de reptes proposats per directius i professionals públics, que es treballen conjuntament amb altres actors socials (com investigadors, comunitat educativa, representants de la societat civil, empreses o mitjans de comunicació) per acostar el procés de la recerca i els seus resultats als valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

En la primera fase del programa l’Escola treballa amb dos projectes pilot, en col·laboració amb la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d’una banda, i amb el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, de l’altra.

De cara al 2019 l’EAPC preveu contractar l’elaboració d’un treball de recerca per a cada projecte pilot. L’objecte de la recerca es concretarà per mitjà d’un procés participatiu que entre altres coses inclou un cicle de tallers amb els actors socials representatius de cada àmbit. 

 

Per a més informació contacteu amb recerca.eapc@gencat.cat.

Data d'actualització:  13.11.2018