L'Escola d'Administració Pública de Catalunya va crear els Premis Alfons Ortuño l'any 2012, amb l'objectiu de reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes mitjançant la Resolució GRI/1154/2012, de 8 de juny, amb caràcter biennal.

Aquests Premis tenen per objectiu el reconeixement de les actuacions innovadores i les bones pràctiques en gestió pública que duen a terme les administracions públiques catalanes.

Sota el lema general “Innovació i bones pràctiques”, s'identifiquen les quatre categories de candidatures següents:

1) Organització, processos i gestió econòmica.

2) Transparència, bon govern, avaluació i qualitat.

3) Desenvolupament d'equips i de persones.

4) Serveis finalistes.

 

Més informaciópremis.eapc@gencat.cat