L'Escola d'Administració Pública de Catalunya va crear els Premis Alfons Ortuño l'any 2012, amb l'objectiu de reconèixer honoríficament les actuacions d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes mitjançant la Resolució GRI/1154/2012, de 8 de juny, amb caràcter biennal.

Aquests Premis tenen per objectiu el reconeixement de les actuacions innovadores i les bones pràctiques en gestió pública que duen a terme les administracions públiques catalanes.

Sota el lema general “Innovació i bones pràctiques”, s'identifiquen les quatre categories de candidatures següents:

1) Organització, processos i gestió econòmica.

2) Transparència, bon govern, avaluació i qualitat.

3) Desenvolupament d'equips i de persones.

4) Serveis finalistes.

 

Més informaciópremis.eapc@gencat.cat

4a edició dels Premis Alfons Ortuño - Convocatòria de 2018

Servei de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 

Pla de simplificació normativa 2016-2017, del Departament de la Presidència

Primer premi

Traçabilitat GPS de la gestió de les dejeccions ramaderes en temps real, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Accèssit

Pla de simplificació normativa 2016-2017, del Departament de la Presidènci

Traçabilitat GPS de la gestió de les dejeccions ramaderes en temps real, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Primer premi

Portal d’informació econòmica i de serveis locals, de la Diputació de Barcelona.

Accèssits

Pla de difusió d’indicadors de contractació pública mitjançant Visors i Mapes Interactius (VIMI) del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Eina Sobre Digital del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Portal d’informació econòmica i de serveis locals, de la Diputació de Barcelona.

Primer premi

L’aplicació FGC Approp, del Departament de Territori i Sostenibilitat

L’aplicació FGC Approp, del Departament de Territori i Sostenibilitat

Primer premi

Subministrament de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Subministrament de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Data d'actualització:  27.02.2018